ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ค่าเบี้ยประกันหมู่)
อ้อม
iamaom16@windowslive.com
11/11/2010 10:04:28 AM
ใบเสร็จค่าเบี้ยประกันหมู่ ทำไมออกภาษีเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ 2.75% ถูกต้องหรือเปล่าค่ะ เพราะปกติจะเห็นแต่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ธุรกิจและบริการ | ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย | ทางเลือกสายอาชีพ | เพื่อตัวแทน
สั่งซื้อออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อกับเรา | แผนผัง
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 18 มีนาคม 2547
ค้นหา:
 ไปยัง: