- 10 เหตุผลสำคัญ
- ค้นหา เป้าหมายชีวิต
- เป็น งาน ประเภทไหน ?  
- ลักษณะ งาน เป็นอย่างไร?  
- จะมีเวลาหรือไม่?  
- ความจริงที่ต้องยอมรับของ งาน  
- ความคิด และ คำถาม ที่ต้อง
ถามดัวเอง
 
- คุณสมบัต ิที่เหมาะสม  
- ย้อนรอย ผู้ประสบความสำเร็จ  

โอกาส ทางธุรกิจ : ทำไมคนจากหลากหลายอาชีพจึงมาร่วมงานกับเรา?

(หางาน สมัครงาน )

ตำแหน่งงาน ( Job )

 1. ที่ปรึกษาทางการเงิน และการประกันภัย ( Financial and Insurance Advisor )
 2. ผู้บริหารหน่วยงาน ( Agency Supervisor )
 3. เจ้าของธุรกิจแบบแฟรนไซส์ ( Franchise )

10 เหตุผลสำคัญ

จากสถิติที่บุคคลจากหลากหลายอาชีพมาร่วมกับเราเพราะ 10 เหตุผลหลัก โดย 3 เหตุผลหลักคือ อยาก รวย อยากมี งาน ที่มั่นคง อยากมีความก้าวหน้าในอาชีพถึงขั้นเป็น เจ้าของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้าน รายได้

ในการที่จะม ีรายได้ หลักแสนบาทต่อเดือนได้นั้นโดยทั่วไปก็ต้องเป็น

 1. อาชีพเฉพาะ เช่น แพทย ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง วิศวกร ที่มีประสบการณ์ระดับสูง นักตรวจสอบบัญช ีระดับสูง
 2. นักแสดง ซึ่งก็เป็นนักแสดงที่มีงานตลอดไม่ขาดระยะเพราะมีคลื่นลูกใหม่มาทดแทนอย่างรวดเร็ว
 3. นักบริหาร ในระดับสูง ซึ่งต้องมีทั้งความสามารถ โอกาส ซึ่งในบริษัทใหญ่ๆจะมีระดับนี้สักกี่คน
 4. นักขาย ที่เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทกำไรแบ่งกันคนละครึ่ง ขาดทุนไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องแบกภาระเรื่อง การลงทุน การทำการตลาด ไม่ต้องสต๊อกสินค้า นั้นคือการเป็น ที่ปรึกษา การประกัน และ การเงิน ซึ่งรายได้จ่ายตามสามารถ ท้องฟ้าคือเพดาน เหมือนการเป็นเจ้าของธุรกิจที่แท้จริง

2. ด้าน ความมั่นคง

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

 1. ปัจจัยภายใน ของบริษัทคือ ความมั่นคงของคุณขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้านายและลูกน้อง ถ้ามีปัญหาเกิดจากใครก็ตามก็สามารถส่งผลต่อความมั่นคงของคุณในองค์กรนั้นได้
 2. ปัจจัยภายนอก ของบริษัทคือ ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรคุณกับสภาวะทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ และในระดับโลกด้วย แม้คุณจะเก่งมีความสามารถทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง แต่ก็ไม่อาจมองข้ามการถูกครอบร่วมกิจการจากคู่แข่งขันธุรกิจได้ซึ่งเมื่อเกิดเหตุนั้น เก้าอี้นั่งทำงานของคุณจะอยู่ส่วนไหนของที่ทำงาน และการเปลื่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าถ้ามีการปรับตัวไม่ทันเราก็ต้องถูกบีบให้ออกจากตลาดนั้นโดยสิ้นเชิง คุณสามารถสังเกตได้ว่าทำไมร้านวีดีโอเทปมีการปิดตัวเป็นจำนวนมาก และมีร้านวีดีโอซีดีแทน ส่วนงานของเรานั้นคุณเป็นผู้กำหนดความมั่นคงด้วยตัวเอง โดยความมั่นคงของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยันและความรับผิดชอบต่อหน้าที่คุณเอง ความมั่นคงคือจำนวนลูกค้าที่เราดูแล

3. ความก้าวหน้า ในองค์กร

แม้ว่าคุณจะมีความสามารถแต่สิ่งที่คุณต้องถามตนเองว่าเรามีโอกาสเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรหรือไม่ ถ้าได้ต้องใช้เวลากี่ปี แต่งานเราให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยคุณแสดงความสามารถ ความอดทน เสมือนดังในการปีนขึ้นไปยังภูเขาสูงเอเวอเรสต์ (ความยิ่งใหญ่และท้าทายของภูเขาแต่ละลูกไม่เท่ากัน เสมือนดังการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดแต่ละองค์กรก็มีความสามรถไม่เท่าเทียมกัน) และคุณสามารถพัฒนาสายนี้ให้เปรียบเสมือนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีการสร้างคน สร้างงาน และสร้างสังคมให้ดีขึ้น

4. การพัฒนาตนเอง

เรามีหลักสูตรในการอบรมในเรื่อง การขาย จิตวิทยา ใน การทำงาน การจัดการเรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนา การสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง และ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานและบริษัทของเราที่ต้องการให้บุคลากรของเราเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกปี

5. การเป็นเจ้านายตนเอง

กำหนดการทำงานด้วยคนเองให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในชีวิตของคุณเอง เรามีหน้าที่เป็นโค๊ชที่ทำการดูแลช่วยฝึกอบรม วัดผล และเมื่อคุณมีความพร้อมในงานผมก็จะเป็นที่ปรึกษาในการทำงานให้คุณ

6. การมีเวลาเป็นของตนเอง

เราเป็นผู้กำหนด แผนผัง เวลาชีวิตเอง ทั้ง 7 ด้านของชีวิตซึ่งประกอบด้วย เวลาสำหรับการทำงาน ครอบครัว การพัฒนาตนเอง สังคม การดูแลสุขภาพ การหย่อนใจ และด้าน ศาสนา นั้นก็เป็นทั้งของดีแต่ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังเพราะเรามักจะขโมยเวลาของเราเองไปใช้ในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนผังเป็นประจำ

7. มองเห็นคุณค่าของตัวเอง

เหล็กรูปพรรณในท้องตลาดมีราคากิโลกรัมละ 10 บาทแต่เหล็กอะไรที่มีราคาแพงที่สุด นั้นคือเหล็กที่นำมาทำกลไกในนาฬิกาโรเล็กซ์ น้ำส้มคั้นที่อยู่ตามรถเข็นข้างถนนแก้วละ 10 บาท พอขายในร้านอาหารแก้วละ 30 บาท แต่เมื่ออยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งมีราคาถึง แก้วละ 100 บาท เพียงแค่อยู่ต่างที่กันเท่ากันเอง คุณลองเอารายได้ทั้งเดือนหารด้วยจำนวนวันทำงานนั้นคือรายได้เฉลี่ยต่อวันทำงาน เพียงแค่คุณทำงานเพิ่มวันละ 2 ชั่วโมงในงานของเรา เรารับรองว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อวันทำงานจะจ่ายตามความสามารถที่แท้จริงของคุณ

8. รางวัล ชีวิต

การทัศนะ ศึกษา งาน ใน ต่างประเทศ เป็นสิ่งที่เราส่งเสริมให้ผู้ที่ทุ่มเทในการทำงานได้รับประสบการณ์ เปิดโลกกว้างยิ่งขึ้น บ้าน ที่ฝันในชาตินี้ไม่ต้องรอผ่อนถึง 20-30 ปีกว่าจะได้เป็นเจ้าของ ความอิสระทางการเงิน ที่สามารถมี เงิน เก็บในจำนวนที่มากพอ รถยนต ์ที่ฝันในชาตินี้ไม่ต้องรอคอยเนิ่นนาน ทุน การศึกษา สำหรับบุตรสำหรับ สถานศึกษา ที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถหาให้เค้าได้ ความชื่นชมของคนที่ รัก เรา เกียรติยศ ที่ได้รับจาก ความสำเร็จ ใน งาน ที่มีการลงประกาศใน หนังสือพิมพ์

9. มรดก ตกทอด

ใน งาน ที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้สามารถมอบผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งหมด ให้กับบุคคลใน ครอบครัว โดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับอนาคตของคนที่คุณรักหรือไม่ แม้แต ่แพทย์ ที่เชี่ยวชาญมีรายได้สูงก็ยังไม่สามารถถ่ายทอด รายได ้ระดับนั้นให้กับลูกหลานได้ ไม่เว้นแต่ เจ้าของธุรกิจ บางประเภท เพียงแค่เปลี่ยนผู้นั่งเก้าอี้บริหารผลประกอบการก็อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะคู่ค้าให้เครดิต ผู้บริหาร แตกต่างกัน แต่งานของเราคุณสามารถมอบผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งหมดให้กับบุคคลในครอบครัวโดย

10. ช่วยเหลือ สังคม

ทุกวันนี้คุณคิดว่าคนอายุ 60 ปีรอบข้างคุณใน 100 คนมีกี่คนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีลูกหลานคอยเอาใจ คงจะไม่ถึง 5 คนเพราะพวกส่วนที่เหลือล้มเหลวในการวางแผนทางเงิน งานของเราเป็นการชวนคนวางแผนทางการเงินเพื่อให ้เกษียณ อย่างมีความสุข ในบางครั้งงานของเราคือ ขายอาหาร สามมื้อมื้อสำหรับ แม่หม้าย ลูกกำพร้า ที่ต้องสูญเสียหัวหน้า ครอบครัว งานขาย การทดแทนค่าน้ำนม สำหรับพ่อแม่ที่แก่เฒ่าที่ต้องสูญเสียลกูอันเป็นที่รักก่อนวัยอันควร งานขาย ทุนการศึกษา ให้เด็กให้สามารถเรียนจนจบตามที่พ่อแม่ได้วาดฝันไว้แม้พ่อแม่จากไปก่อนวัยอันควรก็ตาม งานขาย สวัสดิการ ใน การรักษาพยาบาล เพราะคนบางคนเจ็บป่วยครั้งเดียวแทบหมดตัวได้ เราไม่ได้แค่ถือผลส้มไปเยี่ยมเพื่อนเมื่อเจ็บป่วยแต่เราจะถือเช็ค ค่ารักษาพยาบาล ไปด้วย งานขาย คุ้มครองรายได้ ให้กับบุคคล อาชีพพิเศษ ที่ต้องสูญเสียความสามารถในการทำงานเนื่องจาก อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เราจะไม่ช่วยเงินงานศพ เพื่อน หรือคนที่เรารู้จักแค่ 400 หรือ 1,000 บาทแต่เราถือเช็คอย่างต่ำ 100,000 บาทไปให้ ครอบครัว ใช้ในเป็น เงินทุน เพื่อ ทางเลือกชีวิต

เหตุผลที่สำคัญที่สุด ที่คุณอยากร่วมงานกับเรา คือ ข้อใด?

นักขายประกันชีวิต

ข้าพเจ้าเป็นนักขายประกันชีวิตที่ยิ่งใหญ่

ข้าพเจ้าขายอาหาร 3 มื้อสำหรับโต๊ะอาหารในครอบครัวที่ไม่มีคุณพ่ออยู่ต่อไปอีกแล้ว
ข้าพเจ้า ขาย การไถ่ถอนบ้านที่ถูกจำนองไว้เพื่อให้คุณแม่ และลูกๆ สามารถดำเนินชีวิต อยู่ในบ้านอันอบอุ่นต่อไปได้
ข้าพเจ้าขายการศึกษาสำหรับเด็กๆ เพื่อให้โอกาส ที่จะได้มีชีวิตที่ดีในอนาคต
ข้าพเจ้าขาย แม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆ เช่นไอศครีม รองเท้าสเก็ต หรือ เสื้อผ้าใส่เดินเล่น ซึ่งล้วนแล้วแต่ ทำให้ชีวิตมีค่าควรแก่ความเป็นอยู่ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขายแม้กระทั่งสมาชิกสนามกอล์ฟ อุปกรณ์ตกปลา การท่องเที่ยวอันน่าตื่นเต้น และความเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อการเข้าสู่วัยพักผ่อน อย่างสุขสบายยามเกษียณ
ข้าพเจ้าขายสิ่งจำเป็นทุกชนิด และทุกอย่างที่ดีสำหรับชีวิต
เพราะการประกันชีวิต คือ การประกันความเป็นอยู่ของชีวิต

“ เราคือนักขายประกันที่ยิ่งใหญ่ในโลก “

นักขายประกันชีวิต ในสายตาของ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

“ ผมคิดไม่ออกเลยว่า จะมีใครที่ให้อิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิตของเราได้มากกว่า นักขายประกันชีวิต พวกเขานี่แหละ ที่รู้สภาพเศรษฐกิจ ของประเทศเรามากกว่าใคร เพราะเขาได้สัมผัสคนทุกระดับในสังคม เขาได้พูดกับคนหนุ่มสาว ผู้หลักผู้ใหญ่ และคนสูงอายุ เขารู้ความต้องการของคนเหล่านั้น ทั้งยังช่วยให้ทุกคนสามารถช่วยตนเองได้ ในยามจำเป็น พวกเขาได้สร้าง หรือช่วยสร้างสรรค์ค์หลักประกันแห่งอนาคต

พวกเขามี ความใส่ใจ และ เขาเป็น เพื่อนแท้

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

 

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: