- 10 เหตุผลสำคัญ
- ค้นหา เป้าหมายชีวิต
- เป็น งาน ประเภทไหน ?  
- ลักษณะ งาน เป็นอย่างไร?  
- จะมีเวลาหรือไม่?  
- ความจริงที่ต้องยอมรับของ งาน  
- ความคิด และ คำถาม ที่ต้อง
ถามดัวเอง
 
- คุณสมบัต ิที่เหมาะสม  
- ย้อนรอย ผู้ประสบความสำเร็จ  

โอกาส ทางธุรกิจ : ทำไมคนจากหลากหลายอาชีพจึงมาร่วมงานกับเรา?

(หางาน สมัครงาน )

 

10 เหตุผลสำคัญ

จากสถิติที่บุคคลจากหลากหลายอาชีพมาร่วมกับเราเพราะ 10 เหตุผลหลัก โดย 3 เหตุผลหลักคือ อยาก รวย อยากมี งาน ที่มั่นคง อยากมีความก้าวหน้าในอาชีพถึงขั้นเป็น เจ้าของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้าน รายได้

ในการที่จะม ีรายได้ หลักแสนบาทต่อเดือนได้นั้นโดยทั่วไปก็ต้องเป็น

 1. อาชีพเฉพาะ เช่น แพทย ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง วิศวกร ที่มีประสบการณ์ระดับสูง นักตรวจสอบบัญช ีระดับสูง
 2. นักแสดง ซึ่งก็เป็นนักแสดงที่มีงานตลอดไม่ขาดระยะเพราะมีคลื่นลูกใหม่มาทดแทนอย่างรวดเร็ว
 3. นักบริหาร ในระดับสูง ซึ่งต้องมีทั้งความสามารถ โอกาส ซึ่งในบริษัทใหญ่ๆจะมีระดับนี้สักกี่คน
 4. นักขาย ที่เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทกำไรแบ่งกันคนละครึ่ง ขาดทุนไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องแบกภาระเรื่อง การลงทุน การทำการตลาด ไม่ต้องสต๊อกสินค้า นั้นคือการเป็น ที่ปรึกษา การประกัน และ การเงิน ซึ่งรายได้จ่ายตามสามารถ ท้องฟ้าคือเพดาน เหมือนการเป็นเจ้าของธุรกิจที่แท้จริง

2. ด้าน ความมั่นคง

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

 1. ปัจจัยภายใน ของบริษัทคือ ความมั่นคงของคุณขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้านายและลูกน้อง ถ้ามีปัญหาเกิดจากใครก็ตามก็สามารถส่งผลต่อความมั่นคงของคุณในองค์กรนั้นได้
 2. ปัจจัยภายนอก ของบริษัทคือ ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรคุณกับสภาวะทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ และในระดับโลกด้วย แม้คุณจะเก่งมีความสามารถทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง แต่ก็ไม่อาจมองข้ามการถูกครอบร่วมกิจการจากคู่แข่งขันธุรกิจได้ซึ่งเมื่อเกิดเหตุนั้น เก้าอี้นั่งทำงานของคุณจะอยู่ส่วนไหนของที่ทำงาน และการเปลื่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าถ้ามีการปรับตัวไม่ทันเราก็ต้องถูกบีบให้ออกจากตลาดนั้นโดยสิ้นเชิง คุณสามารถสังเกตได้ว่าทำไมร้านวีดีโอเทปมีการปิดตัวเป็นจำนวนมาก และมีร้านวีดีโอซีดีแทน ส่วนงานของเรานั้นคุณเป็นผู้กำหนดความมั่นคงด้วยตัวเอง โดยความมั่นคงของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยันและความรับผิดชอบต่อหน้าที่คุณเอง ความมั่นคงคือจำนวนลูกค้าที่เราดูแล

3. ความก้าวหน้า ในองค์กร

แม้ว่าคุณจะมีความสามารถแต่สิ่งที่คุณต้องถามตนเองว่าเรามีโอกาสเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรหรือไม่ ถ้าได้ต้องใช้เวลากี่ปี แต่งานเราให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยคุณแสดงความสามารถ ความอดทน เสมือนดังในการปีนขึ้นไปยังภูเขาสูงเอเวอเรสต์ (ความยิ่งใหญ่และท้าทายของภูเขาแต่ละลูกไม่เท่ากัน เสมือนดังการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดแต่ละองค์กรก็มีความสามรถไม่เท่าเทียมกัน) และคุณสามารถพัฒนาสายนี้ให้เปรียบเสมือนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีการสร้างคน สร้างงาน และสร้างสังคมให้ดีขึ้น

4. การพัฒนาตนเอง

เรามีหลักสูตรในการอบรมในเรื่อง การขาย จิตวิทยา ใน การทำงาน การจัดการเรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนา การสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง และ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานและบริษัทของเราที่ต้องการให้บุคลากรของเราเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกปี

5. การเป็นเจ้านายตนเอง

กำหนดการทำงานด้วยคนเองให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในชีวิตของคุณเอง เรามีหน้าที่เป็นโค๊ชที่ทำการดูแลช่วยฝึกอบรม วัดผล และเมื่อคุณมีความพร้อมในงานผมก็จะเป็นที่ปรึกษาในการทำงานให้คุณ

6. การมีเวลาเป็นของตนเอง

เราเป็นผู้กำหนด แผนผัง เวลาชีวิตเอง ทั้ง 7 ด้านของชีวิตซึ่งประกอบด้วย เวลาสำหรับการทำงาน ครอบครัว การพัฒนาตนเอง สังคม การดูแลสุขภาพ การหย่อนใจ และด้าน ศาสนา นั้นก็เป็นทั้งของดีแต่ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังเพราะเรามักจะขโมยเวลาของเราเองไปใช้ในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนผังเป็นประจำ

7. มองเห็นคุณค่าของตัวเอง

เหล็กรูปพรรณในท้องตลาดมีราคากิโลกรัมละ 10 บาทแต่เหล็กอะไรที่มีราคาแพงที่สุด นั้นคือเหล็กที่นำมาทำกลไกในนาฬิกาโรเล็กซ์ น้ำส้มคั้นที่อยู่ตามรถเข็นข้างถนนแก้วละ 10 บาท พอขายในร้านอาหารแก้วละ 30 บาท แต่เมื่ออยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งมีราคาถึง แก้วละ 100 บาท เพียงแค่อยู่ต่างที่กันเท่ากันเอง คุณลองเอารายได้ทั้งเดือนหารด้วยจำนวนวันทำงานนั้นคือรายได้เฉลี่ยต่อวันทำงาน เพียงแค่คุณทำงานเพิ่มวันละ 2 ชั่วโมงในงานของเรา เรารับรองว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อวันทำงานจะจ่ายตามความสามารถที่แท้จริงของคุณ

8. รางวัล ชีวิต

การทัศนะ ศึกษา งาน ใน ต่างประเทศ เป็นสิ่งที่เราส่งเสริมให้ผู้ที่ทุ่มเทในการทำงานได้รับประสบการณ์ เปิดโลกกว้างยิ่งขึ้น บ้าน ที่ฝันในชาตินี้ไม่ต้องรอผ่อนถึง 20-30 ปีกว่าจะได้เป็นเจ้าของ ความอิสระทางการเงิน ที่สามารถมี เงิน เก็บในจำนวนที่มากพอ รถยนต ์ที่ฝันในชาตินี้ไม่ต้องรอคอยเนิ่นนาน ทุน การศึกษา สำหรับบุตรสำหรับ สถานศึกษา ที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถหาให้เค้าได้ ความชื่นชมของคนที่ รัก เรา เกียรติยศ ที่ได้รับจาก ความสำเร็จ ใน งาน ที่มีการลงประกาศใน หนังสือพิมพ์

9. มรดก ตกทอด

ใน งาน ที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้สามารถมอบผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งหมด ให้กับบุคคลใน ครอบครัว โดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับอนาคตของคนที่คุณรักหรือไม่ แม้แต ่แพทย์ ที่เชี่ยวชาญมีรายได้สูงก็ยังไม่สามารถถ่ายทอด รายได ้ระดับนั้นให้กับลูกหลานได้ ไม่เว้นแต่ เจ้าของธุรกิจ บางประเภท เพียงแค่เปลี่ยนผู้นั่งเก้าอี้บริหารผลประกอบการก็อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะคู่ค้าให้เครดิต ผู้บริหาร แตกต่างกัน แต่งานของเราคุณสามารถมอบผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งหมดให้กับบุคคลในครอบครัวโดย

10. ช่วยเหลือ สังคม

ทุกวันนี้คุณคิดว่าคนอายุ 60 ปีรอบข้างคุณใน 100 คนมีกี่คนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีลูกหลานคอยเอาใจ คงจะไม่ถึง 5 คนเพราะพวกส่วนที่เหลือล้มเหลวในการวางแผนทางเงิน งานของเราเป็นการชวนคนวางแผนทางการเงินเพื่อให ้เกษียณ อย่างมีความสุข ในบางครั้งงานของเราคือ ขายอาหาร สามมื้อมื้อสำหรับ แม่หม้าย ลูกกำพร้า ที่ต้องสูญเสียหัวหน้า ครอบครัว งานขาย การทดแทนค่าน้ำนม สำหรับพ่อแม่ที่แก่เฒ่าที่ต้องสูญเสียลกูอันเป็นที่รักก่อนวัยอันควร งานขาย ทุนการศึกษา ให้เด็กให้สามารถเรียนจนจบตามที่พ่อแม่ได้วาดฝันไว้แม้พ่อแม่จากไปก่อนวัยอันควรก็ตาม งานขาย สวัสดิการ ใน การรักษาพยาบาล เพราะคนบางคนเจ็บป่วยครั้งเดียวแทบหมดตัวได้ เราไม่ได้แค่ถือผลส้มไปเยี่ยมเพื่อนเมื่อเจ็บป่วยแต่เราจะถือเช็ค ค่ารักษาพยาบาล ไปด้วย งานขาย คุ้มครองรายได้ ให้กับบุคคล อาชีพพิเศษ ที่ต้องสูญเสียความสามารถในการทำงานเนื่องจาก อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เราจะไม่ช่วยเงินงานศพ เพื่อน หรือคนที่เรารู้จักแค่ 400 หรือ 1,000 บาทแต่เราถือเช็คอย่างต่ำ 100,000 บาทไปให้ ครอบครัว ใช้ในเป็น เงินทุน เพื่อ ทางเลือกชีวิต

เหตุผลที่สำคัญที่สุด ที่คุณอยากร่วมงานกับเรา คือ ข้อใด?

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

 

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: