- 10 เหตุผลสำคัญ
- ค้นหา เป้าหมาย ชีวิต
- เป็น งาน ประเภทไหน ?  
- ลักษณะ งาน เป็นอย่างไร?  
- จะม ีเวลา หรือไม่?  
- ความจริงที่ต้องยอมรับของ งาน  
- ความคิด และ คำถาม ที่ต้อง
ถามดัวเอง
 
- คุณสมบัต ิที่เหมาะสม  
- ย้อนรอย ผู้ประสบความสำเร็จ  

ทำไมคนจากหลากหลาย อาชีพ จึงมาร่วมงานกับเรา? ( หางาน สมัครงาน )

ค้นหา เป้าหมาย ของชีวิต

คุณเชื่อไหมว่ามีคนเพียง 3% เท่านั้นที่วางแผนว่าอีก 20 ปีข้างหน้าอยากเห็นตัวเองเป็นอะไร แต่พอ 20 ปีผ่านไปพบว่าคนนั้นมีทรัพย์สิน 97% ของคนทั้งหมด

คติพจน ์สอนใจ

 • ในโลกนี้มีอะไรแย่กว่าการตาบอด หูหนวก คือการไม่ม ีเป้าหมาย
 • คนตาดีแต่ไม่รู้ว่าไปไหน ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอด
 • ความสำเร็จ คือการที่มี เป้าหมาย และสามารถทำสำเร็จ
 • อะไรก็ตามที่มีคนเคยทำได้ ไม่ใช้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
 • สิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่สามารถขโมยจากเราได้คือ ความฝัน และ ความหวัง
 • ทุกวันนี้คุณอยู่เพื่อใคร ?

เป้าหมาย คือผลลัพธ์ สุดท้ายที่จะได้มาจากการทุ่มเทไปสู่สิ่งที่ต้องการ

วิธีตั้ง เป้าหมาย

 1. ชี้ชัดสิ่งที่ต้องการ
 2. เขียนออกมาเป็นตัวอักษร
 3. ปรุงแต่ง เป้าหมาย
 4. สร้างแผนลงมือกระทำ
การตั้ง เป้าหมาย ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องวัดออกมาในรูปของทรัพย์สิน เพียงแต่เป็นที่สามารถจับต้องได้และเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งบ้างท่านอาจมี เป้าหมาย ในชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละด้านก็ได้ แต่ในที่นี้ขอใช้การตั้ง เป้าหมาย ในรูปของทรัพย์สินเพื่อครอบครัวทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของท่าน

ตัวอย่าง เป้าหมาย

 1. บ้าน และ ที่ดิน มูลค่า 5,000,000 บาท ผ่อนหมดภายในระยะเวลา 10 ปี
 2. เงินสด ที่ต้องการเพื่อสำรองฉุกเฉิน 300,000 บาท และเงินเก็บหลัง เกษียณอายุ 10,000,000 บาท
 

วันนี้ท่านตั้ง เป้าหมาย และแผนลงมือกระทำของชีวิตท่านหรือยัง ?

เป็น งาน ประเภทไหน?

 1. การเป็นตัวแทน ประกันชีวิต
 2. การเป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน และ การ ประกันภัย
 3. การเป็น เจ้าของกิจการ แบบ Franchise

ลักษณะ งาน เป็นอย่างไร?

 1. เรียนรู้ โดยเข้ารับการฝึกอบรมเพราะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องมีความรู้เพียงพอในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจะได้รับคำว่า “No” มากว่าคำว่า “Yes” ดังนั้นเราต้องมี ทัศนคติ ที่ดีทั้งต่อตัวเรา ต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท
 2. ตั้ง เป้าหมาย และ วางแผน เพื่อให้การทำงานมีจุดมุ่งหมายและสามารถประเมินผลการทำงานได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของคุณเอง
 3. แสวงหารายชื่อ งานนี้จะเริ่มต้นคนที่รู้จักแต่จะประสบความสำเร็จได้จากคนที่ไม่รู้จักด้วยสูตรการทำงาน 1-3-3 และ 2-6-6 เพื่อให้เป็นดังโซ่ไม่มีปลาย
 4. โทรศัพท์ นัดหมาย เพื่อให้เราสามารถเคลื่อนตัวไปอยู่ต่อหน้าลูกค้าได้ไม่ใช่เพื่อทำการขายทางโทรศัพท์เพราะมีน้อยคนมากที่สามารถขายได้
 5. เข้าพบเพื่อเสนอ ขาย คุณต้องคนหาความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าให้ได้ว่าทำไมเค้าต้องทำโครงการที่เราเสนอ เรากำลังเสนอโครงการเพื่อลูกค้าและครอบครัวให้ได้รับประโยชน์จากเรา ไม่ใช้เราทำเพื่อประโยชน์เรา ในการขายก็จะมีข้อโต้แย้งมากมาย ทั้งข้อโต้แย้งแท้จริงและข้อโต้แย้งบ่ายเบี่ยง เราต้องทำการปิดการขายอย่างน้อย 5 ครั้งก่อนลากลับ แม้ลูกค้ายังไม่เข้าใจหรือไม่ซื้อกับเรา เราก็ยังต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งกว่าเดิม เพราะกำไรของงานนคือความสัมพันธ์
 6. งานบริการ เมื่อลูกค้าประสบปัญหาเราต้องใส่ใจถือเป็นงานที่ลำดับสำคัญที่สุด รองลงมือคืองานขาย แล้วลูกค้าก็แนะนำปากต่อปากกันไปทำให้เรามีลูกค้าไม่สิ้นสุด
  แล้วเราต้องทำตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 6 ให้เป็นนิสัยเพื่อเราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ทำไปตลอดชีวิต ”

จะม ีเวลา หรือไม่?

การจัดสรรเวลา คนทุกคนมีเวลาเท่ากันเพียงแต่ว่าเราจะ ขาย เวลาเหล่านี้ให้ใคร สำหรับตัวแทนบางเวลาเพียงแค่วันละ 2 ชั่วโมงก็สามารถสร้าง รายได้ ที่เพิ่มให้ได้ตามสามารถของคุณ สำหรับตัวแทนเต็มเวลาสำหรับการเรียนรู้ 6 เดือนสามารถสร้างรายได้คุณเหมือนกับการทำงานเจ้าของกิจการที่แท้จริง
 

ความจริงที่ต้องยอมรับของงาน

 • งานขาย ประกันชีวิต เป็นงานของสถิติ
 • งานของเรา คือ การพัฒนา สถิติ
 • การขาย ได้ มาจากเหตุ คือ การพบผู้มุ่งหวังในจำนวนที่มากเพียงพอ จงอย่าเพียงมุ่งหาคนที่น่าจะขายได้เท่านั้น แต่ จงหาผู้มุ่งหวังที่ น่าจะพบได้ในจำนวนที่มากพอ
 • ตัวแทนที่ดี มีหน้าที่ ทำให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ และ เร่งเร้าช่วยเขาตัดสินใจ
 • ความสำเร็จในงานขาย ประกันชีวิต คล้ายกับ การทำข้อสอบ ถ้าพบข้อที่ยาก ให้ข้ามไปก่อน
 • ในการไปพบผู้มุ่งหวัง จะมีผู้ที่ไม่เข้าใจเรามากกว่าเข้าใจเรา จงมีความเชื่อมั่นใน ตนเอง
 • ความสำเร็จในธุรกิจ ประกันชีวิต ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงแต่ อดทน มานะ พยายามบากบั่น ไม่เลิกล้มกลางคัน   สู้..อีกครั้ง..อีกครั้ง..อีกครั้ง..จนกว่าจะพบกับความสำเร็จ
 • ความเชื่อ (Belive)
  • ความเชื่อ ในตนเอง
  • ความเชื่อ ในตัวหัวหน้า
  • ความเชื่อ ในบริษัท AIA
  • ความเชื่อ ในอาชีพ
  • ความเชื่อ ในธุรกิจ
 • เชือก 4 เส้นในงานเดิมที่ผูกขาของท่าน
  • เงินเดือน ประจำ
  • ตำแหน่ง หน้าที่การงาน
  • เวลา ในงานเดิม
  • นิสัย จากงานเดิม
 • การฝึกอบรม " ความรู้ทำให้คนองอาจ และ เกิดความเชื่อมั่น ... การเรียนร ู้และ การฝึกอบรม จะทำให้คุณ แตกต่าง จากคนอื่น ..คุณจะไม่เริ่มต้นเดินตามลำพัง AIA จะสนับสนุนและช่วยเหลือให้คุณ สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองต่อไป.. จาก โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
  • เตรียมสอบใบอนุญาตฯ
  • ความรู้พื้นฐาน (Basic)
  • Fast
  • Fit
  • Product Knowledge ( แบบประกัน และ อนุสัญญา)
  • Non-Med
  • Lica
  • นำทองพัฒนา
  • F.N.A.
  • Numthong Acadamy
  • Full Time
  • Training Day
  • Quest
  • เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: