- 10 เหตุผลสำคัญ
- ค้นหาเป้าหมายชีวิต
- เป็นงานประเภทไหน ?  
- ลักษณะงานเป็นอย่างไร?  
- จะมีเวลาหรือไม่?  
- ความจริงที่ต้องยอมรับของงาน  
- ความคิด และคำถามที่ต้อง
ถามดัวเอง
 
- คุณสมบัติที่เหมาะสม  
- ย้อนรอยผู้ประสบความสำเร็จ  

ทำไมคนจากหลากหลายอาชีพจึงมาร่วมงานกับเรา? ( หางาน สมัครงาน )

ย้อนรอย ผู้ประสบความสำเร็จ

คุณ พัชรา หวังว่องวิทย์

เริ่มเข้างาน พ.ศ. 2519
อาชีพก่อนเข้า AIA พนักงาน บริษัทศรีกรุง
แรงจูงใจเข้า AIA รายได ้ที่ไม่จำกัด ความมั่นคง
คติพจน์ ประจำใจ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรง่ายที่สุด หรือยากที่สุด มันยากง่ายเหมือนกันขึ้นอยู่กับ ทัศนคติ ความคิด การมอง
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการภาคระดับสูง ภาค นำทอง
ความสำเร็จ ที่ภูมิใจ ผู้ก่อตั้งเครือ นำทอง ผู้ก่อตั้ง นิธินำทอง ผู้จัดการอับดับ 1 ภาคประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น
จุดเด่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์
  • การ เปิดใจ ด้วยคำพูด คำชมที่ดี และมีของฝากลูกค้าทุกครั้งที่ไปพบ
  • การปิด การขาย รายใหญ่ด้วยการนัดตรวจสุขภาพ
  • มีความมุ่งมั่นสูง รักษาเป้าหมาย รักษาสัจจะ อดทนสูง ทำงานด้วยใจรัก
  • ก่อนวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึง ถ้ามีโอกาสไตร่ตรองระลึกถึงสิ่งที่ทำมาในชีวิตว่าเราได้ทำอะไรไว้บ้างที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคม ถ้ามีก็ไม่เสียชาติเกิด แต่ถ้าเหลียวหลังแล้วไม่มีสิ่งที่เป็นปิติแก่จิตใจชีวิตก็สูญเปล่า เพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราคิดถึงส่วนรวมก่อนเสมอ

คุณมานพ อติชวณิช

เริ่มเข้างาน พ.ศ. 2512
อาชีพก่อนเข้า AIA วิศวกรเคมี บริษัท สีโจตันไทย จำกัด
แรงจูงใจเข้า AIA รายได้
คติพจน ์ประจำใจ
  • ด้วยการเรียนรู้ศึกษาในวิชาชีพอย่างจริงจัง ภายใต้ทัศนคติ ที่ถูกต้องต่ออาชีพ ต่อบริษัทต่อตนเอง และต่อลูกค้า ด้วยการฝึกฝน และสรุปบทเรียนภาคสนามอย่างอดทน และต่อเนื่องบนพื้นฐานการพบลูกค้าที่มากพอ และสม่ำเสมอ เชื่อว่าใครก็ได้ที่สามารถดำเนินชีวิตในวิถีทางดังกล่าวก็จะสามารถประสบความสำเร็จที่เอไอเอ
  • อย่าให้ 4 ปีในมหาวิทยาลัยมากำหนดอนาคตที่เหลือของชีวิต เป็นอันขาด
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาค นำทอง 5
ความสำเร็จที่ภูมิใจ ผู้ควบคุมตัวแทนอันดับ 1 ภาคประเทศไทย พ.ศ. 2531 เป็นต้น
จุดเด่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ การยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น การจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลูกค้าและต่อบริษัท ความเชื่อมั่นในอาชีพ ไม่ออกนอกเส้นทาง ทำให้สามารถใช้ชีวิต 15 ปีใน เอไอเอ ได้อย่างมีความสุขจนทุกวันนี้

คุณ ชาญชัย หวังว่องวิทย์

เริ่มเข้างาน 27 มิถุนายน พ.ศ. 2527
อาชีพก่อนเข้า AIA พนักงานฝ่ายขาย บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
แรงจูงใจเข้า AIA รายได้
คติพจน ์ประจำใจ ความหวัง และความใฝ่ฝันเป็นพิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จสุดยอด
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาค นำทอง 5
ความสำเร็จที่ภูมิใจ ประธานสโมสรไลก้า ปี พ.ศ. 2539-2540 ผู้นำคุณภาพประจำปี 2532-2535 เป็นต้น

คุณ นิวัตร โลหะวิตรานนท์

เริ่มเข้างาน พ.ศ. 2528
อาชีพก่อนเข้า AIA วิศวกรเคมี ฝ่ายการตลาด บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
แรงจูงใจเข้า AIA รายได้ การท่องเที่ยว เกียรติและการยอมรับ ความอิสระเรื่องเวลา โอกาสสร้างงานให้กับคนอิ่น
คติพจน์ประจำใจ เรียนรู้ที่จะทำใหม่อีกครั้ง ฝันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม และเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ และไม่ยอมล้มเลิกกลางคัน
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการภาคอาวุโส ภาค นำทอง 22
ความสำเร็จที่ภูมิใจ ประธานสโมสรไลก้า ปี พ.ศ. 2542-2543 หนังสือ รวมฮิต Sale-Talk ขายครบสูตร คุณวุฒิ MDRT SSC เป็นต้น
จุดเด่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ วิเคราะห์ตัวเลขต่างๆของแบบประกันต่างๆ และหาจุดเด่นของแต่ละแบบมันคืออะไร เพื่อนำเสนอในลักษณะที่จูงใจ และน่าสนใจอย่างเป็นรูปธรรม

คุณ ชาติ อิงพรสิน

เริ่มเข้างาน พ.ศ. 2538
อาชีพก่อนเข้า AIA นายหน้าขายพืชไร่อิสระ
แรงจูงใจเข้า AIA รายได้
คติพจน์ประจำใจ คบคนต้องจริงใจ ทำงานต้องจริงใจและม ีเป้าหมาย
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการภาคอาวุโสภาค นำทอง 63
ความสำเร็จที่ภูมิใจ ประธานสโมสรไลก้า ปี พ.ศ. 2543-2544 Agent of the year อันดับ 1 ภาคประเทศไทย พ.ศ. 2532 New Supervisor of the year อันดับ 1 ภาคประเทศไทย พ.ศ. 2534 Supervisor of the year อันดับ 1 ภาคประเทศไทย พ.ศ. 2535
จุดเด่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ .ใครจะรู้บ้างว่าการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดมาในอดีตของผมในการคบเพื่อนใช้ชีวิตอย่างเสเพลจะมีผลดีต่อการบรรจุอนาคตไว้ด้วยความโชคดี บางครั้งเคราะห์กรรมของชีวิตกลับกลายเป็นแรงส่งผลักดัน ทำให้คนสามารถก้าวสู่ที่สูงของชีวิตได้ดังคำกล่าวที่ว่าน้ำเกิดจากที่สูงแล้วไหลลงสู่ที่ต่ำ แต่บางคนเกิดจากที่ต่ำแล้วปีนป่ายขึ้นที่สูงได้

คุณ บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช

เริ่มเข้างาน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535
อาชีพก่อนเข้า AIA เจ้าของกิจการวัสดุก่อสร้าง
แรงจูงใจเข้า AIA รายได้ ความมั่นคง
คติพจน์ ประจำใจ ไม่มีข้อแม้บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการภาคอาวุโสภาค นำทอง 273
ความสำเร็จที่ภูมิใจ ผู้บริหารหน่วยประจำปี อันดับ 3 ภาคประเทศไทย พ.ศ. 2541สโมสรผู้นำคุณภาพปี พ.ศ. 2542 เป็นต้น
จุดเด่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์
  • การรักษาผลงานการขายส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ MDRT 7 ปี
  • ความสุขที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ แบ่งปัน และร่วมสร้างสรรค์ธุรกิจ

คุณ ยงยุทธ อัฉริยะเมธกุล

เริ่มเข้างาน  
อาชีพก่อนเข้า AIA  
แรงจูงใจเข้า AIA  
คติพจน์ ประจำใจ  
ตำแหน่งปัจจุบัน  
ความสำเร็จที่ภูมิใจ  
จุดเด่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์  

คุณ พันธศักดิ์ วัฒนเสนีย์

เริ่มเข้างาน  
อาชีพก่อนเข้า AIA  
แรงจูงใจเข้า AIA  
คติพจน์ ประจำใจ  
ตำแหน่งปัจจุบัน  
ความสำเร็จที่ภูมิใจ  
จุดเด่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์  

คุณ ประจวบ เฉลิมโชคเจริญกิจ

เริ่มเข้างาน  
อาชีพก่อนเข้า AIA  
แรงจูงใจเข้า AIA  
คติพจน์ ประจำใจ  
ตำแหน่งปัจจุบัน  
ความสำเร็จที่ภูมิใจ  
จุดเด่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์  
  • การค้นพบใหญ่ๆทาง วิทยาศาสตร ์ ล้วนก่อตัวจากผลงานเล็กๆน้อยๆที่สะสมกันขึ้นมา เวลานี้ งานวิจัยของข้าพเจ้าเปรียบเสมือนกรวดทรายเม็ดหนึ่ง ซึ่งปูทางให้แก่เพื่อนร่วมยุคเดียวกันหรือชนรุ่นหลัง ข้าพเจ้ายินดีให้นัก วิทยาศาสตร ์ท่านอื่นๆ ย่างเหยียบไปบนตัวของข้าพเจ้า เพื่อก้าวรุดหน้าต่อไปเรื่อยๆ แม้การวิจัยของข้าพเจ้าจะล้มเหลว แต่ก็ช่วยให้คนอื่นได้ เก็นรับบทเรียนของข้าพเจ้าหลีกห่างจากทางสายนี้เสีย ก็ดีเหมือนกัน (คัดลอกจาก ถงตี้โจว)
  • ไม่ว่าตัวเองจะ" ก้าวหน้า "สักแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่สามารถทำให้คนรอบข้างก้าวหน้าตามไปด้วย คุณูปการที่คนๆนี้อุทิศให้แก่สังคม ก็มีจำกัดเหลือเกิน จะพูดว่า "ศุนย์" เลยก็ได้ : คนที่มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริง จะไม่ยอม "ดี" เพียงคนเดียว แต่จะอาสาทำให้คนอื่นก้าวหน้าด้วย อย่างน้อยทีสุด ก็ทำให้คนรอบข้างได้ก้าวหน้ากันทุกคน (คัดลอกจาก โจวเทาฟิ่น)
 

ต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ที่ดีเมื่อนำมาปลูกในดินที่ดีย่อมมีความเจริญเติบโต ออกดอกผลได้เต็มประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนการที่จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ก็ต้องเป็นตัวแทนกับบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด และต้องสมัครอยู่ในหน่วยงานน ำทอง 667


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: