- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเกษียณอายุ
- ประกันภัยทางธุรกิจ
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อส่วนบุคคล
- Universal Life
- Unit Link

 


กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

 

 

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

กองทุน เกษียณอายุ ( Retire Mutual Fund, RMF)

 

 

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันภัย ทางธุรกิจ

การ ประกันภัย ทางธุรกิจ ประกอบด้วยหลายแบบด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือ การประกันภัยทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร โดยหลักการแล้ว เป็นการคุ้มรองการจ่ายชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกกล่าวหาละเลย เพิกเฉย การรายงานเท็จ หรือการกระทำความผิดโดยไม่ได้จงใจของ ผู้บริหาร หรือ คณะกรรรมการของบริษัทฯ

รายละเอียด...  ติดต่อเรา  กลับไปข้างบน

สินเชื่อ เพื่อ ที่อยู่อาศัย

เพื่อ ซื้อ หรือเพื่อไถ่ถอนจำนอง บ้านพร้อมที่ดิน (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์) ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ด้วยอัตราดอกเบี้ย 5.75 % คงที่ตลอดอายุสัญญากู้ หรือ อัตราดอกเบี้ย MLR-1.5% สำหรับปีที่ 1-3 หลังจากนั้น MLR-0.5%

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

สินเชื่อ ส่วนบุคคล

เพื่อเป็นวงเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉิน และเพื่อความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย หลากหลายการบริการทั้งจาก VISA, Master, AIG Card ซึ่งใช้ชำระเบี้ยประกันของบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด ได้ด้วย พร้อมด้วยสถาบันการเงินชั้นนำที่พร้อมให้บริการบัตรเครดิตผ่านการสมัครจากเรา

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

Universal Life

 

 

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

Unit Link

 

 

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

“แผนบริการเหล่านี้จัดโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอจีคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ “
“เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการประกันภัย มิใช่สัญญาประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย”
“ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: