1. ความรู้สำหรับตัวแทน
2. ทัศนคติ
3. ทักษะความชำนาญ
4. นิสัยการทำงานที่ดี
5. สำหรับผู้บริหาร
6. แบบฟอร์ม
7. ผลประโยชน์ & ความก้าวหน้า
8. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ต้องเรียนรู้และจัดการ

เราเรียนรู้และจัดการกับสิ่งต่อไปนี้ได้ดีเพียงพอหรือยัง ?
รายละเอียด
รู้
เข้าใจ
ทำเป็น
 1. 10 เหตุผลที่บุคคลจากอาชีพต่างๆลาออกจากอาชีพเดิมมาร่วมงาน
 2. ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต มีบริษัทประกันชีวิตกี่บริษัท ? และการเจริญเติบโตของธุรกิจ ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. ประวัติของ AIA องค์กรที่ยิ่งใหญ่ของเรา เครือของเรา กลุ่ม หน่วยของเรา
 4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ของเราคือใคร (MANHARA)
 5. แบบประกัน ชีวิต ที่สำคัญอย่างน้อย 3 แบบ
 6. สัญญาเพิ่มเติมที่สำคัญๆ 7 ตัว
 7. เงื่อนไขต่างๆ ( สินค้าของเรา )
 8. กฎเกณฑ์การพิจารณา ( ขั้นอาชีพ จังหวัดเสี่ยง อายุ สุขภาพ ลูกค้าระดับ EGP)
 9. การคำนวณเบี้ยประกัน มูลค่าเงินสด ขยายเวลา มูลค่าสำเร็จ และเงินปันผล
 10. สาระสำคัญๆในกรมธรรม์
 11. เหตุแห่งการโมฆียะ
 12. สิ่งที่ลูกค้าต้องแถลงไข
 13. บทขายพื้นฐาน การเตรียมตัวก่อนการขาย
 14. วิธีการกรอกใบสมัคร และรายงานลับอย่างถูกต้อง
 15. การตอบข้อโต้แย้งที่มักจะพบในการขาย
 16. การโทรศัพท์นัดหมาย ( คนที่รู้จัก คนที่ได้รับการแนะนำ )
 17. การเปิดใจ ผู้มุ่งหวังแบบง่ายๆ
 18. การปิดการขาย
 19. การวางแผนการทำงาน ตารางเวลาในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์
 20. การเสนอขายเพิ่มลูกค้าที่มีกรมธรรม์แล้ว
 21. การส่งมอบกรมธรรม์ ( จุดสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการส่งมอบ )
 22. การบริการหลังการขาย ( อะไรบ้าง เช่น การเคลมสินไหม )
 23. การรักษาความยั่งยืนของกรมธรรม์ ( ทำอย่างไร )
 24. การวิเคราะห์การขาย วิเคราะห์ลูกค้า ก่อนและหลังการขาย
 25. การวิเคราะห์จุดเด่นของแบบประกันต่างๆ
 26. การให้กำลังใจตนเอง เมื่อขายไม่ได้ หรือท้อแท้
 27. ค วามรู้ด้านอื่นๆ (Group, P.A., Payroll-Life, Credit Life บัตรเครดิต AIG ประกันวินาศภัย ฯลฯ )
 28. การเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำจากหัวหน้าของเรา
 29. ผลประโยชน์จากอาชีพ (Career) ทั้งในปัจจุบันและ อนาคต และคุณวุฒิต่างๆของบริษัทฯ
 30. ความก้าวหน้าในอาชีพ
 31. เราเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย และ ฟังวิชาการสม่ำเสมอหรือไม่ ? ( ฟูลไทม์ พาร์ไทม์ ดาวดวงใหม่ Recruiting Day นำทองพัฒนา Lica Rally ประจำกลุ่ม
 32. เรามีเป้าหมายชัดเจนในการทำงานนี้หรือยัง ?
 33. สถานที่ติดต่อประสานงานของบริษัท เครือ หน่วย
 34. การแสวงหาแหล่งรายชื่อผู้มุ่งหวัง และการต่อรายชื่อผู้มุ่งหวัง
     

"ขาย ขอ ชวน "

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: