1. ความรู้สำหรับตัวแทน
2. ทัศนคติ
3. ทักษะความชำนาญ
4. นิสัยการทำงานที่ดี
5. สำหรับผู้บริหาร
6. แบบฟอร์ม
7. ผลประโยชน์ & ความก้าวหน้า
8. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เฉลยตัวอย่างแนวข้อสอบ

เฉลยตัวอย่างแนวข้อสอบ ชุดที่ 1

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต

1. ก 2. ก 3. ก 4. ข 5. ค
6. ก 7. ค 8. ข 9. ค 10. ก
11. ก 12. ก 13. ง 14. ก 15. ค
16. ค 17. ก 18. ค 19. ก 20. ค

เรื่อง พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535

1. ค 2. ง 3. ค 4. ก 5. ก
6. ข 7. ก 8. ก 9. ง 10. ก

เรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1. ง 2. ก 3. ข 4. ก 5. ข
6. ง 7. ค 8. ก 9. ข 10. ค

เฉลยตัวอย่างแนวข้อสอบ ชุดที่ 2

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต

1. ง 2. ง 3. ข 4. ค 5. ง
6. ค 7. ก 8. ค 9. ก 10. ง
11. ค 12. ข 13. ข 14. ข 15. ข
16. ก 17. ก 18. ข 19. ก 20.ข

เรื่อง พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535

1. ค 2.ง 3. ง 4. ก 5. ง
6. ค 7. ข 8. ข 9. ค 10. ค

เรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1. ข 2. ก 3. ข 4. ข 5. ค
6. ก 7. ง 8. ก 9. ข 10. ค

เฉลยตัวอย่างแนวข้อสอบ ชุดที่ 3

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต

1. ง 2. ข 3. ค 4. ก 5. ข
6. ค 7. ค 8. ค 9. ค 10. ข
11. ง 12. ง 13. ค 14. ก 15. ค
16. ก 17. ก 18. ข 19. ข 20. ก

เรื่อง พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535

1. ง 2. ก 3. ก 4. ก 5. ข
6. ค 7. ก 8. ข 9. ง 10. ค

เรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1. ข 2. ก 3. ข 4. ข 5. ค
6. ง 7. ค 8. ก 9. ข 10. ก

เฉลยตัวอย่างแนวข้อสอบ ชุดที่ 4

เรื่อง จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต

1. ก 2. ก 3. ค 4. ง 5. ก

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: