1. ความรู้สำหรับตัวแทน
2. ทัศนคติ
3. ทักษะความชำนาญ
4. นิสัยการทำงานที่ดี
5. สำหรับผู้บริหาร
6. แบบฟอร์ม
7. ผลประโยชน์ & ความก้าวหน้า
8. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
สัญญาเพิ่มเติมที่ควรรู้

สัญญาเพิ่มเติม อธิบายอย่างง่าย

แบบประกันชีวิต 3 ประเภท

 • 20 TEpar (โครงการคนรวยทำเงินหล่น)
 • 7 pay 15 (โครงการลงทุนพิเศษ)
 • E445 (โครงการบำเหน็จ บำนาญ)
 • E60 (โครงการเกษียณอายุ)
 • อื่นๆ
 • 20 PLP (โครงการประโยชน์สูง ประหยัดสุด)
 • 20 PLNP (โครงการคุ้มครองธุรกิจ)
 • WLP (โครงการคุ้มครองครอบครัว)
 • อื่นๆ

 

 • LT (โครงการคุ้มครองหนี้สิน)

 

สัญญาเพิ่มเติมเปรียบเสมือนเรือพ่วง

 • ประกันหลักเปรียบเสมือนเรือลากจูง ทุนประกันมาก-กำลังเครื่องยนต์มาก-ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้มาก

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident, PA) เปรียบเสมือนเรือด่วนชูชีพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในนอกเหนือจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลปกติได้ และมีโรงพยาบาลกว่า 250 แห่งทั่วประเทศพร้อมให้บริการโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดในการรักษาพยาบาล เพียงแค่มีบัตรสิทธิพิเศษติดตัว

สัญญาเพิ่มเติมแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่

 1. ยกเว้นการชำระเบี้ย ประกอบด้วย WP สำหรับผู้ใหญ่ , Payor Benefit (PB) สำหรับเยาวชน
 2. ความค้มครองอุบัติเหตุ ประกอบด้วย Accident Death Benefit (ADB), Accident Death and Dismemberment (ADD), Accident Indemnity Rider (AI) และ Riot and Civil Commotion (RCC)
 3. ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวัน ประกอบด้วย Hospital and Surgical (HS) และ Hospitalization Benefit (HB)
 4. ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ประกอบด้วย Cancer Death & Hospital Income Benefit Rider (CR), ECIR, Lady Care, Lady Care Plus
 5. เพิ่มความคุ้มครองชีวิต T

เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ

 • HS - ค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ตามเงื่อนไขทุนประกัน )
  • เริ่มใช้สิทธิได้หลังจากกรมธรรม์อนุมัติแล้ว 30 วัน ยกเว้น ต่อมทอมซิล ไส้เลื่อน โรคภายใน สตรี ใช้สิทธิได้หลังจาก 120 วัน
  • โรคเดียวกันห่าง 90 วันนับสิทธิวงเงินในการรักษาพยาบาลใหม่
  • ออมเงินครบ 2 ปี ใช้สิทธิในรักษาพยาบาล ร.พ. ที่ทำสัญญากับไว้ได้สิทธิ Fax Claim ค่า รักษาพยาบาลตามวงเงิน ส่วนเกินวงเงินจ่ายให้ ร.พ.
  • กรณีที่ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้เช่น การอ่อนเพลียนอนโรงพยาบาล การอยู่ในภาวะมึนเมา โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน
 • HB - ค่าชดเชยรายวัน (ตามเงื่อนไขทุนประกัน)
 • CR - ชดเชยรายได้พิเศษกรณีป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรงขั้นลุกลาด ( สูงสุด 10 หน่วย)
 • AI,AIRCC - ค่าชดเชยรายได้ เนื่องจาก อุบัติเหตุ หรือ ถูกลอบทำร้าย (ไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกัน)
 • WP - กรณีเกิดการทุพพลภาพ (พิการ) เนื่องจากอุบัติเหตุหรือถูกลอบทำร้าย บริษัทยกเว้นเบี้ยประกัน โดยฝากจนครบสัญญา หรือ จน กว่าอายุ 60 ปี (ผู้ทำ ประกันอายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • PB - กรณีผู้ชำระเบี้ยเกิดการทุพพลภาพ (พิการ) เนื่องจากอุบัติเหตุหรือถูกลอบ ทำร้าย บริษัทยกเว้นเบี้ยประกัน โดยฝากจนครบสัญญา หรือ จน กว่าผู้ชำระเบี้ย อายุ 60 ปี หรือ จนกว่าผู้เยาว์อายุ 25 ปี – ผู้ชำระเบี้ย คือ ผู้ซึ่งระบุในกรมธรรม์ว่าใครเป็นคนออมเงินให้ลูก
 • ECIR - ค่าชดเชยพิเศษกรณีเป็น 40 โรคร้ายแรง ต้องทำการ คู่กับแบบประกัน LT

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: