1. ความรู้สำหรับตัวแทน
2. ทัศนคติ
3. ทักษะความชำนาญ
4. นิสัยการทำงานที่ดี
5. สำหรับผู้บริหาร
6. แบบฟอร์ม
7. ผลประโยชน์ & ความก้าวหน้า
8. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะความชำนาญ

 • เศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยชอบฝึกฝนตนในด้านต่างๆ เนืองๆ จึงพัฒนาตลอดเวลา มีคุณสมบัติใหม่ปรากฎให้ชื่นชม และใช้เนืองๆ
 • ยาจกทั้งหลายมักมีนิสัยเบื่อตน แต่ไม่ฝึกฝนตนเองจึงจมอยู่กับตนที่ตัวเองไม่เคยพึงพอใจสักที (คัดลอกจาก ไชย ณ พล)
 • ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุน (คัดลอกจาก นโปเลียน ฮิลล์)
 • ในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ปราศจากถนนที่ราบเรียบกว้างใหญ่
 • ในสายธารแห่งสัจธรรมเต็มไปด้วยหินโสโครกที่แสนอันตราย
 • มีแต่วีรชนที่กล้าบุกป่าฝ่าดง กล้าโต้คลื่นโต้ลมเท่านั้น จึงสามารถปีนป่ายขึ้นสู่ยอดเขาสูง เด็ดเอาสมุนไพรล้ำค่าดำดิ่งสู่ก้นทะเลลึก ครอบครองมุกทะเลเม็ดงาม (คัดลอกจาก ฮั่วหลั่วกิง)
 • ในโลกนี้ไม่มีผู้ชนะที่ไม่ลงเรี่ยวแรง (คัดลอกจาก หวังธง)
 • ไม่ออกเดินทาง ไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทาง
 • ไม่ลงมือทำงาน ไม่มีวันประสบความสำเร็จ (คัดลอกจาก เจิงก่วงเสียน)
 • ความรู้ได้มาจากการทำงานอย่างทรหดอดทน ความสำเร็จทุกชนิดเป็นผลพวงจากการทำงานอย่างมานะบากบั่น (คัดลอกจาก ซ่งชิงหลิง)
 • ถ้าหากคนเราสามารถสำแดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ ทุกสื่งจะโชติช่วงชัชวาล (คัดลอกจาก ดร.ซุนยัตเซน)
 • การพิชิตจุดสุดยอดแห่งวิยาศาสตร์สมัยใหม่ ก็เหมือนกับนักปีนเขาที่พิชิตยอดเขาหิมาลัย ต้องเอาชนะอุปสรรคขวากหนามมากมายมหาศาล เรื่องเช่นนี้ คนอ่อนแอ กันคนขี้เกียจไม่มีทางได้ลิ้มรสความปิติสุขจากชัยชนะดอก (คัดลอกจาก เฉินจิ่งยุ่น)

ความจริงที่ต้องยอมรับของงาน

 • งานขายประกันชีวิต เป็นงานของสถิติ
 • งานของเรา คือ การพัฒนาสถิติ
 • การขายได้ มาจากเหตุ คือ การพบผู้มุ่งหวังในจำนวนที่มากเพียงพอ จงอย่าเพียง มุ่งหาคนที่น่าจะขายได้เท่านั้น แต่ จงหาผู้มุ่งหวังที่ น่าจะพบได้ในจำนวนที่มากพอ
 • ตัวแทนที่ดี มีหน้าที่ ทำให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจ และ เร่งเร้าช่วยเขาตัดสินใจ 4 ความสำเร็จในงานขายประกันชีวิต คล้ายกับ การทำข้อสอบ – ถ้าพบข้อที่ยาก ให้ข้ามไปก่อน
 • ในการไปพบผู้มุ่งหวัง จะมีผู้ที่ไม่เข้าใจเรามากกว่าเข้าใจเรา จงมีความเชื่อมั่น ใน ตนเอง
 • ความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิต ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงแต่ อดทน มานะ พยายามบากบั่น ไม่เลิกล้มกลางคัน สู้..อีกครั้ง..อีกครั้ง..อีกครั้ง..จนกว่าจะพบกับความสำเร็จ
 • เชือก 4 เส้นในงานเดิมที่ผูกขาของท่าน 1. เงินเดือนประจำ 2. ตำแหน่งหน้าที่การงาน 3. เวลาในงานเดิม 4. นิสัยจากงานเดิม
 • การฝึกอบรม “ ความรู้ทำให้คนองอาจ และ เกิดความเชื่อมั่น ” ..การเรียนรู้และการฝึกอบรมจะทำให้คุณ แตกต่าง จากคนอื่น ..คุณจะไม่เริ่มต้นเดินตามลำพัง AIA จะสนับสนุนและช่วยเหลือให้ คุณ สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองต่อไป.. จาก โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ควรทำของตัวแทน

Plan-Do-Check-Action (P-D-C-A)

วางแผน ปฎิบัติ ประเมินผล ปรับแก้ และวางแผนใหม่ ทำใหม่

 • กำหนดเป้าหมายทั้ง First Year Premium (FYP), First Year Commision (FYC) จำนวนราย คุณวุฒิ และสวัสดิการ ประจำปี โดยมีการแบ่งออกมาเป็นรายไตรมาส รายเดือน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน และบริษัท
 • แสวงหาแหล่งรายชื่อผู้มุ่งหวัง (1. ตลาดธรรมชาติ 2. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 3. ตลาดเป้าหมายระดับสูง 4. ตลาดแห่งความคิดสร้างสรรค์) เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในการเข้ากระบวนการทำงาน ซึ่งจะได้ผลงานที่ได้เป็นการพัฒนาสถิติ
 • จัดสรรกิจกรรม 3 สี
  • Green Time งานที่จำเป็นเป็นช่วงเวลา เช่น การทำเคลมสินไหมลูกค้า การพบลูกค้าและการปิดการขาย การแสวงหารายชื่อ การมอบกรมธรรม์ หรือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ (FYC)
  • Yellow Time งานที่สำคัญเป็นช่วงเวลา เช่น งานเอกสารต่างๆที่สำคัญ
  • Red Time งานที่ไม่สำคัญ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การเยี่ยมเยียนที่ไม่เป็นพิธีการ
 • วิเคราะห์ผู้มุ่งหวังก่อนการเข้าพบ ลงมือกระทำอย่างจริงจัง และชาญฉลาดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างจดจ่อ โดยไม่มีข้อแม้ ผลัดวันประกันพรุ่ง
 • บันทึกกิจกกรรมการทำงานด้วยบัตร 22.5 คะแนนต่อสัปดาห์ และประเมินผลการทำงาน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค
 • การประชุม 3 R กับหน่วยงาน
  • Review the Forecast ทบทวนสิ่งที่คาดการณ์ไว้
  • Record the Result บันทึกผลที่เกิดขึ้น
  • Report the Forecast for the next Month รายงานการคาดการณ์สำหรับเดือนต่อไป
 • ปรับแก้วิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทุ่มเท มานะบากบั่น มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • ศึกษาสินค้า และบริการของบริษัท จาก www.easyinsurance4u.com และ www.aia.co.th
 • อบรมวิชาการ Basic Fast, Non-Medical, Fit, Precareer, F.N.A., ฟูลไทม์ พาร์ตไทม์ Training Day, Recruiting Day, Lica, Tafeb นำทองพัฒนา นำทองแคมป์ Quest เป็นต้น
 • การท้าทายลงสนามการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการพิสูจน์ตนเองเช่น 11 ผู้ยิ่งใหญ่
 • ใช้สูตรการทำงาน 1-3-3, 2-6-6, 3-9-9 (ปิดการขาย-โทรนัดหมาย-ต่อรายชื่อ) เป็นฐานสู่ความสำเร็จ
 • การออกภาคสนามกับหัวหน้าหน่วย เพื่อนในหน่วยงาน เพื่อทำการประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน
 • ในการตกปลาตัวใหญ่ต้องใช้ผู้ตกปลาช่วยหลายคน
 • ใช้กล่องการตอบข้อโต้แย้งเพื่อเป็นการซ้อมบทการขาย และข้อโต้แย้ง
 • ค้นหาแม่แบบเพื่อใช้เป็นการอ้างอิงในการทำงาน
 • สำหรับตัวแทนใหม่ควรเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใน 90 วันแรกของการทำงาน โดยต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของงานว่าเป็นธุรกิจ "No" มากกว่า "Yes"

ผลผลิต = การนำเสนอขาย x อัตราเฉลี่ยการปิดการขาย x เบี้ยประกันเฉลี่ยต่อราย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: