1. ความรู้สำหรับตัวแทน
2. ทัศนคติ
3. ทักษะความชำนาญ
4. นิสัยการทำงานที่ดี
5. สำหรับผู้บริหาร
6. แบบฟอร์ม
7. ผลประโยชน์ & ความก้าวหน้า
8. ความรู้ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ และความก้าวหน้า

5 คำถามสำคัญสำหรับตัวแทน

  1. งานนี้ขายอะไร สิ่งที่เขาจะขายคืออะไร?
  2. ฉันจะเรียนรู้วิธีขายได้อย่างไร?
  3. เขาจะได้อะไรจากการขายนี้?
  4. ฉันจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในการขาย?
  5. ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร (ช่วงเปลี่ยนงาน)?

ผลประโยชน์ (ค่าบำเหน็จ โบนัส ค่าบริหารงาน เงินสมทบกองทุน)

การนับผลงานของปีบัญชี

ธ.ค.ปีนั้นๆ-พ.ย.ของปีถัดไป

ค่าบำเหน็จ

ในแต่ละแบบประกันค่าบำเหน็ตจะแตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย

  1. ค่าบำเหน็จปีแรก (First Year Commision, FYC)
  2. ค่าบำเหน็จปีต่อายุ (Revinew Year Commision, RYC)

โบนัส

จ่ายตามค่าบำเหน็จ (FYC) ทำมาก โบนัสจ่ายมาก (โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน่วยงานอีกครั้ง)

เงินเดือน

เริ่มจ่ายในปีที่ 3 ของการเป็นตัวแทนโดยต้องมีผลงาน 9 ใน 12 เดือนของปีบัญชีที่ผ่านมา และมีผลงานตามกฎเกณฑ์บริษัท คำนวณจาก เงินเดือนปีที่ 3 = RYC ของปีที่ x 0.6 เฉลี่ยจ่ายเป็นรายเดือน เป็นต้น

ค่าบริหารงาน

จ่ายให้ตั้งแต่ระดับ Agent Organizer (AO) เป็นต้นไป ขั้นอยู่กับยอดการบริหารของทีมงานทั้งปี (โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน่วยงานอีกครั้ง)

เงินสมทบกองทุน

จ่ายให้ตั้งแต่ระดับ Agent Supervisor (AS) เป็นต้นไป ขั้นอยู่กับยอดการบริหารของทีมงานทั้งปี และอายุงาน (โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน่วยงานอีกครั้ง)

อื่นๆ

รายได้จากบริษัทยังมีหลายส่วนด้วยกัน (โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน่วยงานอีกครั้ง)

กรณีตัวอย่าง ลักษณะรายได้ แบบที่ 1

รายละเอียด
2004
2005
2006
2007
เสนอขาย
2
2
2
2
24วัน/เดือน
48
48
48
48
สถิติการขาย
7:1
6:1
5:1
4:1
ขายได้/เดือน
7
8
10
12
12 เดือน
84
96
120
144
เฉลี่ย FYC/ราย
4,000
4,500
5,000
5,500
FYC ทั้งปี
336,000
432,000
600,000
792,000
โบนัส
72,280
103,680
150,000
198,000
Com ปี 2
229,000
294,000
409,000
Com ปี 3
76,000
98,000
Com ปี 4
38,000
Carrier
137,400
222,000
Total
413,280
764,680
1,257,400
1,757,000

กรณีตัวอย่าง ลักษณะรายได้ แบบที่ 2

รายละเอียด
2004
2005
2006
2007
เสนอขาย
1
1
1
1
24วัน/เดือน
24
24
24
24
สถิติการขาย
6:1
5:1
4:1
4:1
ขายได้/เดือน
4
5
6
6
12 เดือน
48
60
72
72
เฉลี่ย FYC/ราย
6,000
6,500
7,000
7,500
FYC ทั้งปี
288,000
390,000
504,000
540,000
โบนัส
63,630
89,700
126,000
135,000
Com ปี 2
196,000
265,000
343,000
Com ปี 3
65,000
88,600
Com ปี 4
32,500
Carrier
117,000
198,000
Total
351,360
675,700
1,077,600
1,337,100

"ท้องฟ้า คือเพดานของรายได้"

สวัสดิการ (ประกันหมู่ ทุนการศึกษา)

ประกันหมู่

ในปีบัญชีถัดไปจะมีให้สำหรับตัวแทนที่มี FYC ขั้นต่ำ 100,000 บาท และมีจำนวนรายขั้นต่ำ 12 ราย โดยตัวแทนที่มีผลงานสูงกว่านี้จะจัดสวัสดิการสูงขึ้นตามไปด้วย

ทุนการศึกษา

สำหรับตัวแทนที่ทำคุณวุฒิ MDC ได้ 2 ปีซ้อนสามารถขอทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้บุตรได้ โดยทางบริษัทมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในแต่ละปี

เกียรติยศ ชื่อเสียง

บริษัทจะมีการประกาศคุณวุฒิที่ตัวแทน และ ผู้บริหารที่ทำได้ตามกฎเกณฑ์ทางหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียง จัดทำเป็นหนังสือประจำปี (โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน่วยงานอีกครั้ง)

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

FYC อนุมัติ

จำนวนราย

หมายเหตุ

Manager of the Year
ธ.ค.-พ.ย.
     
Supervisor of the Year
ธ.ค.-พ.ย.
     
Agent of the Year
ธ.ค.-พ.ย.
ขั้นต่ำ 3,000,000 บาท ขั้นต่ำ 50 ราย  
Million Dollar Round Table (MDRT)
ม.ค.-ธ.ค.
ขั้นต่ำ 1,100,000 บาท ขั้นต่ำ 36 ราย ส่งใบสมัครที่ U.S.A .  

Premier Agent

- แพลตตินั่ม
- ทอง
- เงิน

ธ.ค.-พ.ย

 

FYP > 3,630,000

FYP > 2,910,000

FYP > 550,000
ขั้นต่ำ 36 ราย  

Super Star Club (SSC)

ธ.ค.-พ.ย
ขั้นต่ำ 700,000 บาท ขั้นต่ำ 50 ราย ไม่นับ PA, ประกันหมู่ มี LIMRA > 85%
Million Dollar Club (MDC)
ธ.ค.-พ.ย
ขั้นต่ำ 400,000 บาท ขั้นต่ำ 36 ราย ไม่นับ PA, ประกันหมู่ มี LIMRA > 80%
IQA
ธ.ค.-พ.ย
ไม่จำกัด ขั้นต่ำ 30 ราย 2 ปีซ้อน มี LIMRA > 90%
Hero Club
ธ.ค.-พ.ย
ไม่จำกัด ขั้นต่ำ 75 ราย ไม่นับ Payroll Life ไม่ซ้ำราย มี LIMRA > 75%
Great Starter
3 เดือนหลังจากเริ่มงาน ขั้นต่ำ 100,000 บาท ขั้นต่ำ 12 ราย  

ความก้าวหน้า

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

ผลงาน

หน่วยแยก

Excuetive District Director (EDD)
เป็น SDD 1 ปี
FYC หน่วยตนเอง 1,350,000
L19M หน่วยตนเอง 75%
มีหน่วยแยกจากหน่วยตนเอง โดยตรง 20 หน่วย และ FYC รวม 18,000,000
L19M เฉลี่ย 75%
Senoir District Director (SDD)
เป็น DD 1 ปี
FYC หน่วยตนเอง 1,350,000
L19M หน่วยตนเอง 75%
มีหน่วยแยกจากหน่วยตนเอง โดยตรง 12 หน่วย และ FYC รวม 11,000,000
L19M เฉลี่ย 75%
District Director (DD)
เป็น SDM 1 ปี
FYC หน่วยตนเอง 1,350,000
L19M หน่วยตนเอง 75%
มีหน่วยแยกจากหน่วยตนเอง โดยตรง 8 หน่วย และ FYC รวม 7,000,000
L19M เฉลี่ย 75%
Senior District Manager (SDM)
เป็น DM 1 ปี
เป็น DM 1 ปี
FYC 2,400,000
FYC 2,400,000
L19M 75%, Act 50% มี 3 AS หรือ 2 AS, 1 AO (ต้องขึ้น AS)
District Manager (DM)
เป็น UM 1 ปี
เป็น UM 1 ปี
FYC 2,400,000
FYC 1,600,000
L19M 75%, Act 50% Agt ุ6 คน มี 2 AS หรือ 1 AS, 1 AO (ต้องขึ้น AS)

Unit Manager (UM)

เป็น AS 1 ปี

เป็น AS 2 ปี

FYC 2,400,000
FYC 1,300,000 ปีที่ขึ้น UM FYC ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
L19M 75%, Act 45% Agt 8 คน มี 1 AS หรือ 1 AS, 1 AO (ต้องขึ้น AS)
Agency Supervisor (AS)
เลื่อนตำแหน่ง 1 ธ.ค. FYC AO + Team 250,000 Pers. 75 % Agt 3 คน (ควรมีไม่น้อยกว่า 5 คน) ทางด่วน !! เลื่อนตำแหน่ง 1 มิ.ย. (กลางปี) AO ทดลองงาน 3 เดือน: มี.ค. - เม.ย.- พ.ค. FYC AO+Team 150,000 Pers. 75%, Agt 3 คน FYC คนละ 5,000 บาท
Agency Organizer (AO)
ลมัครเข้ารับการอบรมเพื่อทำทีมงาน เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการแบบแฟรนไซส์
Agency
  • ตัวแทนประกันชีวิต
  • ที่ปรึกษาทางการเงิน และการประกันภัย

ปัจจัยของความก้าวหน้า = ผลงาน x อายุงาน

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: