1. ความรู้สำหรับตัวแทน
2. ทัศนคติ
3. ทักษะความชำนาญ
4. นิสัยการทำงานที่ดี
5. สำหรับผู้บริหาร
6. แบบฟอร์ม
7. ผลประโยชน์ & ความก้าวหน้า
8. ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (กำลังปรับปรุงครับ)

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ
 • กำหนดการฝึกอบรมและสัมมนา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ
 • แบงค์สุดโหดเก็บค่าฝากเงิน
 • Thai BDC Dealer Price Report
 • คุณมั่นใจได้ว่าเงินของคุณนั้นถูกฝากไว้กับสถาบัน การเงินที่มั่นคง ( เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5)
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่างประเทศ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่น่าสนใจ

กำหนดการฝึกอบรมและสัมมนา

 • การติวสอบประกันชีวิต (ฟรี)
 • การติวสอบประกันวินาศภัย (ฟรี)
 • การติวสอบที่ปรึกษาทางการเงิน (ฟรี)
 • การสอบตัวแทนประกันชีวิต (200 บาท จ่ายกรมประกันภัย)
 • การฝึกอบรมเพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิต 2 วัน (2,000 บาท จ่ายกรมประกันภัย)
 • การสอบตัวแทนประกันวินาศภัย (300 บาท จ่ายกรมประกันภัย)
 • การสอบที่ปรึกษาทางการเงิน (3,000 บาท จ่ายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 • การฝึกอบรม Basic Fast กลางวัน (ฟรี)
 • การฝึกอบรม Basic Fast 5 เย็น (300 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก) (ค่าซ่อมวันละ 100 บาท )
 • การฝึกอบรม Basic Fast เสาร์-อาทิตย์ (300 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก) (ต้องเข้านำทองแคมป์ด้วย)
 • การฝึกอบรม นำทองแคมป์ เสาร์-อาทิตย์ (1,800 บาท มี อาหาร+ที่พักต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน)
 • การฝึกอบรม Non-medical (ฟรี)
 • การฝึกอบรม Great Starter (300 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • การฝึกอบรม Full-Time (20 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • การฝึกอบรม Training Day (ฟรี)
 • การฝึกอบรม Risk Base Selling (ฟรี)
 • การฝึกอบรม Product Knowledge (ฟรี)
 • การฝึกอบรม Financial Need Analysis (F.N.A.) (800 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • การฝึกอบรม Pre-Carrier (300 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • การฝึกอบรม Pro-Agent (300 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • การฝึกอบรม To be Professional (500 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • การฝึกอบรม Fit (300 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • การฝึกอบรม Quest (3,000 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก) สำหรับผู้บริหาร
 • การฝึกอบรม การใช้ www.aia.co.th เพื่อทำข้อเสนอ การส่งงาน การติดตามงาน การดูผลงาน (ฟรี)
 • การฝึกอบรม การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (ฟรี)
 • การฝึกอบรมประจำกลุ่ม (ฟรี)
 • สัมมนานำทองพัฒนา (100 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • สัมมนา Lica ประจำเดือน (100 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • สัมมนา Lica Mid Year (600 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • สัมมนา Lica ประจำปี (1,600 บาท มี อาหาร+ที่พักต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน)
 • สัมมนา TAFEB (150 บาท มี กาแฟ+ขนม ช่วงพัก)
 • สัมมนากลุ่มจันทรา (ฟรี)
 • สัมมนา Recruiting Day (ฟรี)
 
 
 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วยนำทอง667 บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: