- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 
ประกันภัย :: ประกันชีวิต และ สุขภาพหมู่ (SME Plan)

การ ประกันหม ู่คือการให้สวัสดิการแก่พนักงาน ไม่ว่าเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจ แม้ว่าบริษัทต่างๆจะมี ประกันสังคม อยู่แล้ว ก็เปรียบเสมือนประตูไม้ ที่อาจบอบบางเกินไป ไม่เพียงพอที่จะให้ความปลอดภัย ไร้กังวลกับครอบครัวของพนักงาน หากเราเสริมด้วย ประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นเกราะที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันภัยต่างๆทำให้สบายใจว่าครอบครัวจะมั่นคงอย่างแน่นอน ด้วยเบี้ยประกันเฉลี่ยเพียง 6 บาทต่อวัน ได้รับความคุ้มครอง ประกันชีวิต 50,000 บาท และเนื่องจาก อุบัติเหตุสาธารณภัย 100,000 บาท การรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกเนื่องจาก อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1,200 บาท การ ประกันภัย การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง (HS) ด้วยค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลทั่วไป (จำนวนสูงสุด 90 วัน) 600 บาทต่อวัน ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 10,000 บาท และอื่นๆ

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เพิ่มจาก ประกันสังคม ( Top up Plan)

การให้สวัสดิการแก่พนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ ด้วยเบี้ยประกันเฉลี่ยวันละ 6 บาทต่อคนวัน ได้รับความคุ้มครอง ประกันชีวิต 100,000 บาท และเนื่องจาก อุบัติเหตุสาธารณภัย 200,000 บาท การ ประกันทุพพลภาพ ทั้งหมดอย่างถาวร 100,000 บาท และค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล กรณีเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ( HB , สูงสุดไม่เกิน 100 วัน) 1,000 บาทต่อวัน และอื่นๆ

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ( Personal Accident, PA)

เรือที่ใหญ่ที่สุด ที่สร้างแข็งแกร่งที่สุด มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ยังต้องมีเรือยางเล็กๆ รอบลำเรือ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว (หรืออาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยตลอดชีวิตของเรือลำนั้น) อุบัติเหตุสามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นเหตุแห่งการเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับสอง เกิดได้จากมีบุคคลอื่นที่ทำความเสียหายให้ท่าน และท่านทำให้เสียหายด้วยตัวท่านเองโดยสุดวิสัย.. ด้วย เบี้ยประกันภัย เฉลี่ยเพียงวันละ 13 บาท ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจาก อุบัติเหตุ 1,000,000 บาท กรณีทุพพลภาพถาวร 1,000,000 บาท กรณี ฆาตกรรม ลอบทำร้าย 500,000 บาท เงินจุนเจือต่อสัปดาห์ 1,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตเนื่องจากจักรยานยนต์ 500,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษ AIA Care Card และ บริการหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (RAS) ถ้าเพิ่มอีกวันละ 9 บาทมีเงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหักสูงสุดถึง 200,000 บาท

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง ภายในประเทศ

ยางอะไหล่รถยนต์ ถ้าไม่มีติดรถไว้ คงไม่สบายใจแน่ เพราะหากเกิดยางแตกในที่ๆไม่สามารถปะยางได้ หรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆได้ คงลำบาก แม้ว่าตลอดการใช้รถยนต์ของเรา อาจจะไม่ได้ใช้ยางอะไหล่ในรถเลย แต่เผื่อไว้สบายใจกว่าเยอะเลย ด้วย เบี้ยประกันภัย เฉลี่ยเพียงวันละ 20 บาท ได้รับความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาที่ระบุ กรณีเสียชีวิตเนื่องจาก อุบัติเหตุ 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง ต่างประเทศ

ยามที่ฝนไม่ตก หรือแดดไม่จัด ใครจะเห็นคุณค่าของร่ม แต่เมื่อฝนตกหนักมากๆบางคนที่มีร่มอยู่ ยังคิดเลยว่าร่ม ที่ใช้อยู่นั้นเล็กเกินไป น่าจะมีแบบร่มกอล์ฟ หรือร่มโค๊ก ที่ใหญ่ๆ สามารถป้องกันพายุฝนแม้จะนานๆครั้งจะได้ใช้ก็ตาม ด้วยเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเพียงวันละ 8 บาท ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้งจะต้องเดินทางกลับประเทศในระยะเวลาความคุ้มครองที่กำหนด กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจาก อุบัติเหตุ 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 1,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ 2,000,000 บาท

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกัน การ เดินทาง สำหรับ การศึกษา ต่อ ต่างประเทศ

นักเรียน นักศึกษาที่ไปการทำ การศึกษา ต่อ ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพที่สูงแล้ว และเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลก็สูงมากเช่นเดียวกันดังนั้นจึงควรผ่อนหนักเป็นเบาด้วยโครงการนี้ ด้วยเบี้ย 8,100 บาทต่อระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 1,500,000 บาท ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 150,000 บาท ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการสูญเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท และอื่นๆ

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกันทรัพย์สิน และ อัคคีภัย

ท่านวางแผนช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับบ้านและทรัพย์สินของท่านเพียงพอหรือไม่ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 7.3 บาทต่อวันเท่านั้นจะได้รับความคุ้มครอง อัคคีภัย สูงสุดถึง 500,000 บาท โจรกรรม 100,000 บาท ค่าซ่อมแซมประตูหน้าต่าง 10,000 บาท ค่าเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่า เพื่อพักอาศัยชั่วคราว 1,000 บาท ต่อวัน สำหรับการคุ้มครองบ้านที่คุณรักเราขอเสนอ AIG Home Care และเพื่อสร้างความอุ่นใจในธุรกิจเล็กๆของคุณกับ AIG Business Care

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกันรถยนต์ และ พ.ร.บ.

ประกันพ.ร.บ. สำหรับรถยนต์ 860 บาท พิเศษสั่งซื้อตั้งแต่ 2 ใบมีส่วนลดพิเศษตอนรับการเปิดตัวเว๊ปไซด์ เหลือเพียง 800 บาทต่อใบ ประกันชั้นหนึ่ง สอง สาม สอบถามเพิ่มเติม อยากผ่อนเบี้ยประกันปรึกษาเรา

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกัน ผู้เล่น กอล์ฟ

สำหรับคนรักกีฬาที่มีระดับเช่นคุณ ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 1,100 บาทต่อปี ได้รับคุ้มครอง 1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ในวงเงิน 700,000 บาท 2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิต 600,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 บาท 3. อุปกรณ์เล่นกอล์ฟ 20,000 บาท และ 4. รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 15,000 บาท

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกันโรคร้ายแรง

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่มีการเสียชีวิตอันดับหนึ่งแทรกหน้าอุบัติเหตุ และโรคหัวใจ แม้ค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้รอดจากจุดวิกฤตก็สูงมากอาจถึงหลักหลายล้านบาท ความวิตกกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาละจะบรรเทาลง เพราะแผนประกันมะเร็ง จะจ่ายเงินสดให้ท่านทันทีตามจำนวนทุนประกันที่คุณเลือกไว้ เมื่อตรวจพบว่าคุณป่วยเป็นมะเร็งเป็นครั้งแรก จ่ายทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องรอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลเหมือนแผนประกันอื่น ด้วย เบี้ยประกันภัย เฉลี่ย 18 บาทต่อวัน โดยได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 400,000 บาท

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

ประกันภัย :: ประกัน การรับเหมา

งานรับเหมา ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า เป็นต้น เป็นงานที่เสี่ยงอันตรายทั้งต่อผู้รับเหมางานเอง ทรัพย์สินที่ใช้ในงาน และบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันเนี่องมาจากการทำงาน เราพร้อมที่จะแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของท่านด้วยบริการของเรา ประกอบด้วย 1. การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา 2.การประกันทดแทนแรงงาน

รายละเอียด...
สั่งซื้อ ติดต่อเร  กลับไปข้างบน

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

“แผนประกันนี้รับประกันภัยโดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรัส์ จำกัด ”
“เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม ์ประกันภัย ”
“ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

    • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
    • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
    • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
    • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
    • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

 

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org


ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: