- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


แผน ประกัน โรคมะเร็ง

มะเร็งโรคร้ายที่คุณไม่อาจป้องกันได้ คุณเตรียมรับผลกระทบของมันหรือยัง?

ความจริงเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง

 • มะเร็งเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพียงใด ก็สามารถเป็นโรคมะเร็งได้โดยไม่รู้ตัว
 • มะเร็งไม่บ่งบอกอาการล่วงหน้า คุณจะรู้เมื่อมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นแล้ว
 • จากสถิติของกระทรวงสาธารณะสุขปี พ.ศ. 2543 มะเร็งเป็นสาเหตุการตายลำดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจ และอุบัติเหตุ
 • มะเร็งเริ่มจากเซลล์เล็กๆ ที่ทำงานผิดปกติที่สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว และทำลายเซลล์ปกติของร่างกาย
 • ในทางการแพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็ง ที่แน่ชัดได้ และยังไม่สามารถหยุดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งได้
 • การต่อสู้กับมะเร็งต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการักษาสูงมาก นอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง และต้องการกำลังใจจากคนรอบข้าง

ยังไม่มีวิธีใดรักษามะเร็งได้ดีที่สุด

 • แพทย์สามารถผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายนั้นออกไม่ได้ แต่เซลล์มะเร็งยังขยายตัวไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้อีก
 • การฉายรังสี สามารถทำลายเนื้อร้าย และช่วยชะลอการกำเริบของโรคแต่ก็ทำลายเนื้อเยื่อดีด้วย และมักจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงกับผู้ป่วย
 • การใช้สารเคมีบำบัด สามารถบำบัดเนื้อร้ายได้ทุกส่วนของร่างกายโดยการฆ่าเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว แต่ก็มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติด้วยเช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่หมดกำลังใจในการรักษา

การตรวจหามะเร็งมีขั้นตอนเฉพาะโรคและใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตรวจดรคทั่วไปเช่น ค่าใช้จ่ายมากกกว่าการตรวจโรคทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่ไม่อาจประมาณการได้ ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่ไม่อาจประมาณการได้ การฉายรังสี หรือการใช้ยาต่างๆ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงหากเกิดมีอาการข้างเคียง ต้องมีภาระการรักษาเพิ่มขึ้น

 • เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างแน่นอน
 • ถ้าเงินสะสมที่มีอยู่ไม่พอ ผู้ป่วยต้องมีหนี้สินซึ่งทำให้ผู้ป่วยหมดกำลังใจ

แผนประกันโรคมะเร็ง...จ่ายให้คุณเป็นเงินสด หมดกังวลเรื่องค่ารักษา

 • ความวิตกกังวลเรื่องค่ารักษาจะไม่เกิดขึ้น เพราะแผนประกันมะเร็ง
  AIG Cancer Protection จะจ่ายเงินสดให้คุณทันทีตามจำนวนทุนประกันที่คุณเลือกไว้ เมื่อตรวจพบว่าคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก
 • จ่ายทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องรอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลเหมือนแผนประกันอื่น

หมดปัญหา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สมัครได้ถึงอายุ 59 ปี

 • คุณสมัครได้ทันทีโดยไมต้องผ่านการตรวจสุขภาพเหมือนแผนประกันอื่น และได้รับความคุ้มครองทันทีนับจากวันที่ใบคำขอผ่านการอนุมัติ
 • เพราะเราตระหนักถึงมหันตภัยของมะเร็ง ทุกคนจึงมีสิทธิสมัครแผนประกันโรคมะเร็งได้จนถึงอายุ 59 ปี โดยไม้ต้องซื้อแผนประกันชีวิตแผนอื่น

เพิ่มความคุ้มครองทั้งครอบครัว

 • หากคุณและคู่สมรสสมัครแผนประกันแผนประกันโรคมะเร็งทั้ง 2 ท่าน บุตรของคุณจะได้รับความคุ้มครองฟรีทันที ในวงเงินเท่ากับทุนประกันของคุณ
 • บุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 19 ปี และขยายความคุ้มครองถึงอายุ 23 ปี หากเป็นนักศึกษาเต็มเวลา
 • ไม่จำกัดจำนวนบุตร

ตารางผลประโยชน์

อายุ

ทุนประกันและเบี้ยประกัน/คน/ปี (บาท)

 

แผน 1
200,000

แผน 2
400,000

แผน 3
500,000

20-39 ปี
1,280
2,564
3,207
40-49 ปี
3,207
6,362
7,987
50-59 ปี
3,446
6,902
8,631
เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์ 60-64 ปี
5,684
11,348
14,180

หมายเหตุ:

 • เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันและครอบครัว (คู่สมรสและบุตรในอุปการะ) คิดจากเบี้ยประกันภัยของผู้มีอายุสูงสุดคูณด้วย 2
 • เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุสูงขึ้นดังปรากฎตามตาราง
เงื่อนไข
 • ความคุ้มครองภายใต้แผนประกันโรคมะเร็งนี้ จะเริ่มต้นทันทีที่ใบสมัครของท่านได้การอนุมัติจากบริษัท นิวแฮมเซอร์ อินชัวรันส์
 • แผนประกันโรคมะเร็ง จ่ายเงินชดเชยเป็นเงินสดเต็มจำนวนตามทุนประกันภัยที่ท่านเลือกไว้ในทันทีที่ตรวจพบโรคมะเร็ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนังซึ่งจะจ่ายชดเชยให้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินตามทุนประกันภัยที่ท่านเลือกไว้
 • ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์แผนประกันมะเร็ง จะไม่จ่ายผลประโยชน์สำหรับการตรวจพบโรคมะเร็งก่อนการทำประกันภัย หรือภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครอง แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดให้

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: