- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


Top Up Plan ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เพิ่มจาก … ประกันสังคม

การ ประกันชีวิต ( Life Insurance)

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีแก่สมาชิกผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาทำงาน และเพื่อให้ความคุ้มครองทางการเงิน และเป็นการแบ่งเบาภาระความเสียหายทางเศรษฐกิจของครอบครัวของสมาชิกผู้เอาประกันภัย ในกรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯจะจ่ายเงินทดแทนตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยได้ระบุไว้
ข้อยกเว้น : การกระทำอัตวินิบาตกรรมภายในระยะเวลา 1 ปี

การ ประกัน อุบัติเหตุ (Accidental Death & Disablement)

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับการสูญเสียทั้งหลายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกเวลาทำงาน ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ และในกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจนเกิดทุพพลภาพทั้งหมดโดยสิ้นเชิงถาวรนานติดต่อกัน 12 เดือน บริษัทฯจะจ่ายเงินทดแทนงวดแรก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหากทุพพลภาพยังคงต่อเนื่องจนครบ 12 เดือน นับจากการจ่ายงวดแรกแล้ว บริษัทฯจะจ่ายเงินทดแทนงวดที่สองอีก 90%

ข้อยกเว้น :
 • การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตนเอง
 • การเข้าร่วมจลาจล
 • เป็นผู้ขับขี่ควบคุมอยู่ในอากาศยานใดๆ
 • สงครามที่ประกาศหรือไม่ประกาศก็ตาม
 • การฝ่าฝืน หรือพยายามฝ่าฝืนกฎหมาย
 • การแข่งม้า หรือการแข่งขันที่ใช้ล้อ

การ ประกัน ทุพพลภาพ ทั้งหมดอย่างถาวร (Total & Permanent Disability Benefit)

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการสูยเสียความสามารถในการประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำ หรือในอาชีพอื่นๆโดยสิ้นเชิงตลอดไป อันเนื่องมาจากความทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือโรคภัย

ข้อยกเว้น :

 • การทำร้ายตนเอง
 • การก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก
 • การเข้าไปดำเนินการกับเครื่องมือสื่อสารหรือขนส่งทางอากาศ
 • การปฎิบัติการของทหารบก หรือทหารเรือในเวลาสงครามที่ประกาศ
 • สงครามที่ประกาศหรือไม่ประกาศก็ตาม
 • การทุพพลภาพที่เกิดก่อนการประกันภัย

ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล (Hospital Income Benefit, HB)

คุ้มครองสมาชิกผู้เอาประกันทั้งใน และนอกเวลาทำงานตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกันตามคำแนะนำของแพทย์ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯจำชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันสำหรับสมาชิกผู้เอาประกัน แต่สูงสุดไม่เกิน 100 วันต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง

ข้อยกเว้น :

 • การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เป็นอยู่การทำประกัน
 • การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำร้ายตนเอง
 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากสงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่
 • การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอันเกิดขึ้นมาจากการจลาจล สงครมกลางเมือง การปฎิวัติ
 • ค่าบริการพยาบาลพิเศษ การตรวจร่างกาย หรือการตรวจรักษา หรือการศัลยกรรมเกี่ยวกับฟัน
 • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปกติอันเกิดมาแต่กำเนิด การรักษาอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร หรือการคุมกำเนิด
 • การทำศัลยกรรมตกแต่ง หรือการทำศัลยกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อความสวยงาม

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: