- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล

อุบัติเหตุ...เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกอาชีพ ไม่เลือกวันเวลาและสถานที่ แม้ว่าเราจะควบคุมไม่ได้ แต่...เราสามารถลดความสูยเสียที่จะเกิดขึ้นได้
PA สร้างความอุ่นใจให้กับท่านและครอบครัว...รักบ้านให้ล้อมรั้ว ห่วงใยครอบครัวให้ทำ PA

ทำไม ??? ท่านต้องเลือกทำสวัสดิการนี้

 • ข้าราชการ / คู่สมรส และบุตร ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล (อุบัติเหตุผู้ป่วยนอก) จากสถานพยาบาลเอกชนได้
 • พนักงาน / ลูกจ้าง (ประกันสังคม) / คู่สมรส ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล (อุบัติเหตุผู้ป่วยนอก) หากแต่ต้องเข้ารักษากับโรงพยาบาลที่เลือกประกันสังคมเท่านั้น

แบบ ประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล

การ ประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล (Personal Accident)

1. การเสียชีวิต

 • ถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บุคคลผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้บุคคลผู้เอาประกันภัยสูยเสียอวัยวะภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ดังนี้ :

 • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับแขน 2 ข้าง หรือขา 2 ข้าง หรือตา 2 ข้าง
 • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับแขน ขา และตา ส่วนละ 1 ข้าง ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป
 • 60% ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับแขน 1 ข้าง หรือขา 1 ข้าง หรือตา 1 ข้าง

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ( Accident Medical Expense)

บริษัทจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่บุคคลผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไม่เกินจริงไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้น

ไม่คุ้มครองอันตรายทางร่างกายที่เกิดขึ้นจาการทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนาอัตวินิบาตกรรม สงคราม ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือรัยราชการทหาร กีฬาอาชีพหรือกีฬาที่เสี่ยงอันตราย การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท หรือในขณะที่บุคคลผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด การรีดลูกหรือแท้งลูก การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคอื่นๆ การรักษาทางยาและผ่าตัดเนื่องจากเจ็บป่วย

สิทธิพิเศษสำหรับท่าน

1.  AIA Care Card
เข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลที่กำหนด(กว่า 250 แห่งทั่วประเทศ) เมื่อได้รับอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องชำระเงินสด เพียงยื่นบัตร AIA Care Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ท่านจะได้รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลเต็ม 100% ตามที่ท่านเลือกซื้อไว้
2. บริการ AIAS ขณะอยู่ในต่างประเทศ (จะออกให้สำหรับแผน AIEP1-10 และ PAB7250 เท่านั้น)
 • ให้ข้อมูลก่อนการเดินทาง
 • ให้ข้อมูลด้านการแพทย์
 • ส่งกลับภูมิลำเนาเดิมในกรณีประสบอุบัติเหตุ
 • ช่วยติดตามสัมภาระของท่านที่ล่าช้าหรือสูญหาย
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ
 • กรณีฉุกเฉินในการจองที่พักและตั๋วโดยสารเครื่องบิน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป
3. บริการหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน RAS ( จะออกให้สำหรับแผน PA2500 ขึ้นไป)

บริการเสริมพิเศษที่ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพในกรณีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์บนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ อาทิ รถเสียกลางทาง ยางแบน บริการลากรถ หรือติดต่อตำรวจทางหลวง ในขณะประสบอุบัติเหตุต่างจังหวัด ทั้งนี้ศูนย์ SOS hotline จะทำหน้าที่ประสานงานไปยังเครือข่ายมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ โดยรับประกันความรวดเร็ว ตลอดจนควบคุมคุณภาพและราคาให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: