- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 ประกัน ทรัพย์สิน และ อัคคีภัย

คุ้มครองบ้านที่คุณรักไว้กับ AIG Home Care

สร้างความอุ่นใจในธุรกิจเล็กๆของคุณกับ AIG Business Care

 

คุ้มครอง บ้าน ที่คุณรักไว้กับ AIG Home Care : Plan 1

ให้คุณอุ่นใจและเลิกกังวลอีกต่อไป กับทุกครั้งของการออกนอกบ้าน ด้วยความคุ้มครอง ความเสียหายจากภัยต่างๆ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านของคุณอีกด้วย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอา ประกันภัย

แบบ basic

แบบ standard

แบบ deluxe

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
- ระเบิด แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน

500,000 บาท หรือ ตามมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง
/
/
/
โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
100,000 บาท
/
/
/

ค่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง
- ที่ได้รับเสียหายจากโจรกรรม

10,000 บาท
/
/
/
ค่าเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
100,000 บาท
 
/
/
ค่าใช้จ่าย/ค่าเช่าเพื่อพักอาศัยชั่วคราว
(รวมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สิน)
1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 50,000 บาท  
/
/
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1,000,000 บาท
   
/
ก. ค่ารักษาพยาบาล

10,000 บาทต่อคน
100,000 บาทต่อครั้ง

   
/
ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
10,000 บาทต่อครั้ง
   
/
ค. ค่าทดแทนแรงงาน (คนรับใช้/คนสวน)
ตามกฎหมายแรงงานไทย
   
/
   
1,880
2,660
3,170

คุ้มครองบ้านที่คุณรักไว้กับ AIG Home Care : Plan 2

ให้คุณอุ่นใจและเลิกกังวลอีกต่อไป กับทุกครั้งของการออกนอกบ้าน ด้วยความคุ้มครอง ความเสียหายจากภัยต่างๆ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านของคุณอีกด้วย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

แบบ basic

แบบ standard

แบบ deluxe

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
- ระเบิด แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน

500,000 บาท หรือ ตามมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง
/
/
/
โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
200,000 บาท
/
/
/

ค่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง
- ที่ได้รับเสียหายจากโจรกรรม

20,000 บาท
/
/
/
ค่าเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
200,000 บาท
 
/
/
ค่าใช้จ่าย/ค่าเช่าเพื่อพักอาศัยชั่วคราว
(รวมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สิน)
2,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 100,000 บาท  
/
/
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
2,000,000 บาท
   
/
ก. ค่ารักษาพยาบาล

20,000 บาทต่อคน
200,000 บาทต่อครั้ง

   
/
ข. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
10,000 บาทต่อครั้ง
   
/
ค. ค่าทดแทนแรงงาน (คนรับใช้/คนสวน)
ตามกฎหมายแรงงานไทย
   
/
   
2,950
4,510
5,150
หมายเหตุ: สำหรับวงเงินประกันไฟที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก 100,000 บาท คิดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหรือลดลง 160 บาท

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

  • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
  • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
  • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
  • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
  • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

 

 

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: