- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


ประกัน ทรัพย์สิน และ อัคคีภัย

คุ้มครอง บ้าน ที่คุณรักไว้กับ AIG Home Care : Plan 1 ,2 (ต่อ)

ความคุ้มครอง บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮาส์/ตึกแถว/คอนโดนิเนียม/อพาร์ทเมนท์

ยกเว้น

 1. อาคารไม้ หรือ อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 2. อาคารที่อยู่ในเขตอันตราย ตามประกาศกรมการประกันภัย
 3. ไม่คุ้มครอง เงิน ทอง ธนบัตร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกาสารสำคัญ สมุดบัญชี โบราณวัตถุ ภาพเขียน อัญมณี แหวน สร้อย แว่นตา นาฬิกา ปากกา โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ
 4. อาคารที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรืออาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

คำจำกัดความ

 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน
  คุ้มครองความเสียหายอันมีสาเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ แผ่นดินไหว ภัยจากยวดยาน และภัยจากอากาศยานที่เกิดขึ้นกับ :
  - ตัวอาคารพร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ค่าตกแต่ง ปรับปรุงต่อเติมอาคาร และเครื่องใช้-เครื่องไฟฟ้าประจำภายในบ้านที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย ในกรณีที่ท่านเป็น "เจ้าของบ้าน"
  - เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ค่าตกแต่งปรับปรุงต่อเติมอาคาร และเครื่องใช้-เครื่องไฟฟ้าประจำภายในบ้าน ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย ในกรณีที่ท่านเป็น "ผู้เช่า" อาทิเช่น บ้านเช่า บ้านเซ้งหรือห้องพัก คอนโดมิเนียม
 • โจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้-เครื่องไฟฟ้าประจำภายในบ้านที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยอันมีสาเหตุจากโจรกรรมงัดแงะที่ปรากฎร่องรอยให้เห็นเด่นชัด (ทางเข้าหรือออกของตัวอาคาร) รวมถึงการชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
 • ค่าซ่อมแซมประตู-หน้าต่างที่ได้รับความเสียหายจากโจรกรรม
  ค่าซ่อมแซมประตู หน้าต่างที่ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรมงัดแงะ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
 • ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
  คุ้มครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การเดินลัดวงจรไฟฟ้า การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวจะมี ผลต่อเมื่อ ความเสียหายเกิดจากฟ้าผ่า หรือทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่าย/ค่าเช่าเพื่อพักอาศัยชั่วคราว (รวมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สิน)
  เพื่อที่พักอยู่อาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ "สถานที่ที่เอาประกันภัย" ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายจากไฟไหม้ รวมถึงภัยเพิ่มเติมที่ระบุ จนเป็นเหตุไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้
 • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
  1. ความรับผิดส่วนบุคคล ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่า ซึ่งมีได้ดูแลบ้านของท่านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหายโดยเกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของ "ตัวท่านหรือคู่สมรส บุตรตามกฎหมาย อายุไม่เกิน 21ปี และคนรับใช้ที่อยู่ประจำ" บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ การป่วยไข้หรือติดโรค ความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมทั้งการขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินรวมถึงคุ้มครองการประกันภัยค่าทดแทนแรงานสำหรับคนรับใช้ที่อยู่ประจำในบ้าน(ยกเว้นคนขับรถ) ตามวงเงินสูงสุดในแผนที่เลือกไว้
  2. ค่ารักษาพยาบาลแก่บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกายโดย อุบัติเหตุ การป่วยไข้ หรือการติดโรค บริษัทจะชดใช้เสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึง การผ่าตัด การบริการด้านทันตกรรม รวมทั้งอวัยวะเทียม การบริการทางด้านโรงพยาบาล รถพยาบาล การดูแลของพยาบาลและการปลงศพ โดย ไม่เกินวงเงินที่เลือกไว้
  3. ความเสียหายของทรัพย์สิน ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
  4. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี หากผู้เอาประกันถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องร้อง
  5. การประกันภัยค่าทดแทนแรงงาน ตามกฎหมายแรงงานไทย

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

 

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: