- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 


การ ประกัน รถยนต์ และ พ.ร.บ.

แผน ประกันภัย รถยนต์ที่ให้คุณมากกว่า (Auto Premier)

ศูนย์บริการเหนือระดับ

 • การให้บริการคือหัวใจของเรา เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เราจึงสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้คุณ และพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ ด้วยบริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ช.ม. ทั่วประเทศไทย
 • มั่นใจด้วยศูนย์บริการซ่อมแซมมาตราฐานที่ผ่านมาการรับรองกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • วางใจกับการใช้อะไหล่แท้ในการซ่อมทุกครั้ง
 • อุ่นใจหลังการซ่อมด้วยใบรับประกันคุณภาพงานซ่อมและตัวถัง เป็นเวลา 6 เดือน

อภิสิทธิ์กับความคุ้มครองที่เหนือกว่า

 • ชดใช้ค่าเสียหายต่อตัวรถ กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือสูญหาย ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
 • คุ้มครองถึงความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยบุคคลภายนอก สูงสุดถึง 2,000,000 บาทต่อคน และสูงสุดถึง 10,000,000 บาทต่อครั้ง และความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุดถึง 2,000,000 บาทต่อครั้ง
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยให้วงเงินคุ้มครองผู้ขับขี่ รวมทั้งผู้โดยสารในรถกรณีเสียชีวิต หรือทุพพพลภาพถาวร อันเนื่องจากอุบัติเหตุในการใช้รถเป็นวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อคน
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษษพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในการใช้รถเป็นวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคน
 • คุ้มครองถึงการประเมินตัวผู้ขับขี่ สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อครั้ง

ดูแลและช่วยเหลือคุณทุกเส้นทางพร้อมบริการฉุกเฉินถึงที่

ให้คุณคลายกังวลกับปัญหาการใช้รถด้วยการดูแลคุณทุกขั้นตอน
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีรถเสีย หรือเหตุฉุกเฉิน
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินโดยช่างเทคนิคจำนวน 3 ครั้ง ในระยะเวลา 1ปี
 • บริการรถยก/ลากจูงโดยให้บริการฟรี สำหรับระยะทาง 50 กิโลเมตรแรก
 • กรณีล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ ช่างเทคนิคจะหาวิธีการเพื่อเข้าไปในรถ โดยจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน (ในกรณีที่ช่างไม่สามารถเข้าไปในรถ ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างทำกุญแจ จะไม่รวมอยู่ในบริการ)
 • ฟรี น้ำมันจำนวน 10 ลิตร 1 คร้งต่อปี ในกรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน

มอบความคุ้มครอง อุบัติเหตุ ขณะเดินทางทั่วโลก* สำหรับท่านและคู่สมรส**

 • คุ้มครองการเดินทาง 1 เที่ยวต่อปี (ในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 วัน)
 • คุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุดถึง 360,000 บาท ในกรณีสูญเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคน

หมายเหตุ :

 • ยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเสี่ยง กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนการเดินทางได้ที่ Call Center 0-2638-6200
 • ผู้เอาประกันจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอเริ่มต้นความคุ้มครองโดยนำส่งใบลงทะเบียนประกันภัยเดินทางที่แนบกับกรมธรรม์ประกันรถยนต์มายังบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง

หลักเกณฑ์การพิจารณารับ ประกันภัย

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่มีทุนประกันภัยสำหรับตัวรถยนต์ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 30-65 ปี และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

เอกสารประกอบ

 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. สำเนาทะเบียนรถที่ขอเอาประกันภัย และใบอนุญาตขับขี่ผู้เอาประกันและ/หรือ ผู้ขับขี่
 3. กรณีที่มีการโอนส่วนลดประวัติดี กรุณาแนบรูปถ่ายรถ 4 ด้าน และสำเนาใบเตื่อนตออายุกรมธรรม์ หรือกรมธรรม์บริษัทประกันภัยเดิม

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: