- ประกันหมู่สวัสดิการ
พนักงาน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ที่เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ภายในประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ต่างประเทศ
- ประกันการเดินทางสำหรับ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
- ประกันทรัพย์สิน
และอัคคีภัย
- ประกันรถยนต์และ พ.ร.บ.
- ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันโรคร้ายแรง
- ประกันงานรับเหมา

 การ ประกัน ผู้เล่น กอล์ฟ

สำหรับคนรักกีฬาที่มีระดับเช่นคุณ

ความคุ้มครอง

 

จำนวนจำกัดความรับผิด

แบบ 1

แบบ 2

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
700,000 บาท
1,000,000 บาท

2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

 • การเสียชีวิต
 • การสูญเสียอวัยวะและสายตา
 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
600,000 บาท
600,000 บาท
600,000 บาท
30,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
55,000 บาท
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ)
20,000 บาท
20,000 บาท
4. รางวัลพิเศษ สำหรับ โฮล-อิน-วัน
 
 • การแข่งขันเป็นทางการ
 • การแข่งขันทั่วไป

15,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)
1,100 บาท
1,400 บาท
 

ความคุ้มครอง

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับการเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในขณะฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
บริษัทให้การคุ้มครองความเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในขณะที่ฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
ให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสีย หรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะที่ฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือขณะเดินทางไป-กลับ โดยตรงจากที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว
4. รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน

4.1 ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาทในกรณีทำโฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต้ กฏ ระเบียบในการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม
4.2 ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจำนวนเงิน 10,000 บาท ในกรณีทำโฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.1

อาณาเขตคุ้มครอง : ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะภายในประเทศไทย

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

 

"แผน ประกัน นี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ "
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ใน กรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

 • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667
 • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
 • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
 • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
 • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.org

 

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: