- โครงการคุ้มครองธุรกิจ
- โครงการคุ้มครองหนี้สิน
- โครงการทดแทนค่าน้ำนม
- โครงการกองทุนการศึกษา
- โครงการสวัสดิการและ
บำเหน็จบำนาญ
- โครงการเกษียณอายุ
- โครงการคุ้มครองความ
สามารถพิเศษ
- โครงการคุ้มครองรายได
- โครงการลงทุนแบบพิเศษ
- โครงการคุ้มครอง
โรคร้ายแรง
- การลดหย่อนภาษีรายได้
 


 


ฉันคือ.... กรมธรรม์

ฉันนี้หรือ คือกระดาษ วาดด้วยหมึกรอยจากรึก จากดวงใจ ไม่แปรผัน
ฉันนี้หรือ คือหลักทรัพย์ นับอนันต์ หลักประกัน ทดแทนค่า น่านิยม
ฉันนี้หรือ ถือเป็นเพื่อน คอยเตือนจิต คู่ชีวิต ในยามที่ ชีวิตขม
ฉันนี้หรือ ถือเป็นพี่ ที่ควรชม คราระทม ปลดหนี้สิน สิ้นทันใด
ฉันนี้หรือ คือคุณพ่อ แสนประเสริฐเป็นบ่อเกิด การศึกษา สง่าศรี
ฉันนี้หรือ คือมารดา ไร้ราคี ไว้เป็นที่ เกื้อหนุน อุ่นใจครัน
ฉันนี้หรือ คือลูกหนี้ ที่ซื่อสัตย์ ไม่เคยขัด สารพัด คอยจัดสรร
ฉันนี้หรือ ถือได้ว่า น่าอัศจรรย์เพราะฉันนั้น คือกรมธรรม์ ของท่านเอง

ท่านสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงบนพื้นฐานของความไม่ประมาทให้กับครอบครัวท่านได้ด้วยวิธีการง่ายๆคือ โอนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นั้นให้เราดูแล โดยเลือกโครงการที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน


ประกันชีวิต :: โครงการคุ้มครองธุรกิจ

ท่านด้วยไหมว่าเจ้าของธุรกิจบางส่วนมีการใช้แหล่งเงินทุนจากของตัวเองทั้งหมด และบางส่วนต้องมีการใช้บริการจากธนาคาร โดยถ้าต้องการใช้เงินจากธนาคาร 10,000,000 บาท อาจต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ถึง 20,000,000 บาท เจ้าของธุรกิจต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืม ท่านยังจะต้องกู้สถาบันการเงินต่อไปไหมถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงทำให้สถาบันการเงินต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2-3 ? ถ้าหากเกิดไม่คาดฝันทำให้จากไปก่อนวัยอันควร ครอบครัวของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ช่วยบริหารที่มีอยู่จะสามารถมาดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือไม่ ? จะดีไหมว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2-3 นั้นจะสามารถการันตีได้ว่าหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันจะไม่ถูกยึด มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมทำให้ครอบครัวหรือผู้สืบทอดธุรกิจสามารถมีเวลาเรียนรู้และปรับตัวได้ทันสถานการณ์ และเมื่อจบโครงการก็ยังหลักทรัพย์เงินสดก้อนใหญ่อีกหนึ่ง

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการคุ้มครองหนี้สิน
ท่านเห็นด้วยไหมว่าในการกู้นี้ยืมสินเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ หากผู้กู้มีเหตุเป็นไปในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ ก็ต้องมีใครสักคนที่รักเราต้องมาแบกภาระการชำระหนี้นั้นต่อไป หรือไม่ก็ต้องถูกยึดหลักทรัพย์ที่ไปทำการค้ำประกันไว้ จะดีไหมถ้ามีโครงการที่จะช่วยปลดหรือลดภาระหนี้ที่ยังคงค้างกับเจ้าหนี้นั้นให้ เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้ และผู้ค้ำประกันจากปัญหาหนี้ค้างชำระ โดยมีเบี้ยประกันต่ำความคุ้มครองสูง (Credit Life)
รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการทดแทนค่าน้ำนม
ท่านเห็นด้วยไหมว่า กว่าเราจะมีวันนี้ได้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรา (บิดา มารดา ผู้อุปการะ) ต้องลำบากและอาจอดมื้อกินมื้อเพื่อทำให้เรามีโอกาสที่ดีในวันนี้ เราพร้อมที่จะตอบแทนพระคุณของท่านเหล่านั้นและเป็นคนดี ทำหน้ามี่อย่างดีที่สุด เพื่อให้ท่านมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย แต่เราจะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีก็ต่อเมื่อ เรายังมีความสามารถและมีชีวิตอยู่ ถ้าวันหนึ่งชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้จากไปก่อนวันอันควรหรือเกิดทุพพลภาพ เราก็ไม่มีโอกาสตอบแทนค่าน้ำนมส่วนนี้ได้ จะดีไหมถ้ามีโครงการที่รับรองว่าไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่ก็ตาม ยังสามารถตอบแทนพระคุณของท่านเหล่านั้นได้
รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการกองทุนการศึกษา

ท่านเห็นด้วยไหมว่าลูกคืออัญมณีที่มีชีวิต เป็นสิ่งล้ำค่าเหนือความรู้สึกอื่นใด พ่อแม่จึงเฝ้าทะนุถนอมยอมทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องเขาจากสิ่งที่ไม่คาดคิด ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกที่…แม้เพียงเสี้ยววินาที แล้วคุณ..แน่ใจความปลอดภัยที่ให้เขามากแค่ไหน
ท่านเห็นด้วยไหมการให้การศึกษาบุตรเป็นสิ่งที่มีค่า เพราะว่าความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนศึกษาเป็นสิ่งที่ติดตัวไม่มีวันใช้หมด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรท่านได้เตรียมไว้หรือยัง (ประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร) และ จะดีไหมถ้ามีการเตรียมแบบรับรองว่าบุตรของท่านจะมีทุนการศึกษาเรียนจนจบตามเป้าหมาย แม้ว่าผู้ปกครองเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้จากไปก่อนวัยอันควร โดยยังเป็นการสร้างอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ไว้ในหัวใจของลูกตลอดกาล

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการสวัสดิการและบำเหน็จบำนาญ

ท่านเห็นด้วยไหมว่าหลายๆคนต้องการเป็นข้าราชการเพราะชอบในเรื่องความมั่นคงของการงาน สวัสดิการรักษาพยาบาลที่สามารถเบิกได้ เมื่อเกษียณอายุก็สามารถจะเลือกรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญแต่สิ่งเหล่านั้นท่านสามารถสร้างด้วยตัวท่านเองเพียงสมัครโครงการกับเรา ท่านสามารถจะได้รับสวัสดิการการเบิกรักษาพยาบาลตามโครงการที่เลือก มีเงินบำเหน็จตามกำหนดของโครงการ และสามารถเลือกรับบำนาญตามความต้องการได้ด้วย

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการเกษียณอายุ

ท่านเคยวางแผนในยามเกษียณว่าจะมีชีวิตที่สุขสบาย มีเงินใช้ มีความอิสระทางการเงิน และมีเวลาจะไปไหนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องห่วงอะไรหรือไม่? แต่เมื่อมองสังคมในปัจจุบันมีคนแก่เกือบร้อยละ 60 ที่ยังต้องลำบากเพราะมีเงินเก็บตอนเกษียณไม่เพียงพอที่จะมีชีวิตอย่างสบาย เพราะคนส่วนใหญ่ ไม่มีวินัยในการเก็บ หรือเก็บเงินด้วยตนเองไม่อยู่ จึงทำให้ชีวิตล้มเหลวในวัยเกษียณ โครงการนี้จึงเป็นคำตอบสุดท้าย ที่เสนอวิธีการเก็บเงินที่ดีที่สุด แน่นอนที่สุด ให้กับผู้ที่ต้องการเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังสามารถมีสวัสดิการอื่นๆพ่วงยาวไปถึงชีวิตที่หลังเกษียณ

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการคุ้มครองความสามารถพิเศษ

ท่านเห็นด้วยไหมว่า นายแพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ฯลฯ ที่เป็นอาชีพเฉพาะเป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถในการสร้างรายได้ และเป็นการยากที่ถ่ายทอดความสามารถให้ครอบครัว ถ้ามีบุคคลอื่นที่ทำความเสียหายจนทำให้ท่านไม่สามารถทำงานได้ ท่านจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเท่าไร ? แต่ถ้าท่านทำให้เสียหายด้วยตัวเองท่านเองโดยสุดวิสัย..ท่านจะไปเรียกร้องเงินก้อนนี้จากใคร? ใช้เวลานานเท่าไรกว่าครอบครัวจะทำรายได้เท่ากับที่ท่านเคยทำได้? เงินเดือนจากนายจ้างจะให้นานสักกี่เดือน? เงินเก็บ หรือเงินสะสม จะเพียงพอสำหรับการรักษาหรือ การดูแลไปได้อีกนานเท่าไร ? ท่านจะสามารถขอยืมเพื่อน หรือญาติ ได้หรือไม่ เพราะเค้ารู้ว่าไม่มีโอกาสได้คืน ? ท่านขายทรัพย์สินที่มีอยู่ ( ถ้ามี ) มีมากแค่ไหน ? ท่านให้ครอบครัว ดูแล ( พ่อ แม่ พี่น้อง หรือคู่สมรส ) ยุติธรรมหรือไม่ ? เพียงท่านออมเงินอัตราส่วนร้อยละ 10 - 15 ของรายได้ต่อปี กับโครงการของเราเพื่อป้องกันการสูญเสียของรายได้ ในกรณีทุพพลภาพ ท่านจะสามารถมีรายได้ต่อเนื่องทันทีขณะที่เรามีความจำเป็นต้องใช้มันมากที่สุด

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการคุ้มครองรายได

ท่านเห็นด้วยไหมว่ารายได้ของเรามาจากเรามี1. ความสามารถในการการทำงาน 2. มีเวลาในการทำงาน 3. มีโอกาสได้แสดงความสามารถ ทำให้ท่านอาจมีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือน โดยใน 1 ปีท่านจะมีรายได้สู่ครอบครัว 600,000 บาท ถ้าประมาณการณ์อย่างง่ายนับจากนี้ 10 ปีท่านจะมีรายได้สู่ครอบครัว 6,000,000 บาท
ถ้า 20 ปีก็เป็น 12,000,000 บาท? ถ้ามีบุคคลอื่นที่ทำความเสียหายให้ท่านไม่สามารถทำงานได้ ท่านจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเท่าไร ? แต่ถ้าท่านทำให้เสียหายด้วยตัวท่านเองโดยสุดวิสัย..ท่านจะไปเรียกร้องเงินก้อนนี้จากใคร? ถ้าต้องสูญเสียรายได้ 90 % คุณคิดว่าเดือดร้อนไหม? ท่านคิดว่าเงินก้อนนี้มีความสำคัญต่อครอบครัวมากน้อยแค่ไหน? ท่านเห็นด้วยไหมว่าครอบครัวต้องอยู่ได้ ไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่ก็ตาม และต้องอยู่ได้อย่างดีด้วย? วิธีการคือเตรียมเงินก้อนใหญ่นั้นไว้ให้ครอบครัวเลย 2. ทยอยเก็บเงินให้ครบตามเป้าหมาย โดยต้องไม่มีการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพไปก่อน 3. ปล่อยตามยถากรรม 4. ทยอยเก็บเงินเพียง 5-10 % สามารถปกป้องรายได้ให้คงอยู่ตามเป้าหมายโดยการบริหารจัดการของเรา ง่ายกว่า สะดวกกว่า ประหยัดกว่า แน่นอนกว่า ท่านคิดว่าวิธีการไหนเหมาะสมที่สุด?

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการลงทุนแบบพิเศษ

ท่านเห็นด้วยไหมว่าในการทำธุรกิจแทบทุกชนิดมุ่งหวังซึ่งกำไรจากการลงทุน แต่ในความเป็นจริงบางธุรกิจอาจกำไร หรือบางครั้งก็ขาดทุน กำไรน้อยบ้าง มากบ้างขึ้นอยู่กับ 1. ขนาดและชนิดของธุรกิจ 2. โอกาสและจังหวะอื่นๆ 3. ปัจจัยอื่นๆเช่นการเมือง เศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวการณ์แข่งขัน ล้วนแล้วมีผลต่อการทำธุรกิจทั้งสิน นักธุรกิจส่วนใหญ่จึงแสวงหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและให้ผลตอบแทนหรือกำไร ค่อนข้างแน่นอนและชัดเจน ซึ่งเราขอชวนท่านร่วมลงทุนกับบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด โดยการลงทุนครั้งนี้ไม่มีความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็ยังการันตีผลตอบแทนที่ชัดเจนแน่นอน และในบางโครงการยังมีเงินปันผลให้ในฐานะผู้ร่วมลงทุน นอกจากนี้ยังได้รับการ ความคุ้มครองชีวิตในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก็ยังมั่นใจว่าเงินคุณที่ออมได้ตกไปอยู่ในมือครอบครัวคุณ

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: โครงการคุ้มครองโรคร้ายแรง

ท่านเห็นด้วยไหมว่าคนบ้างคนทำงานมาทั้งชีวิตเกิดการเจ็บป่วยครั้งเดียว แทบหมดตัว… ? เมื่อเหตุนั้นท่านาต้องการโรงพยาบาลที่ดีที่สุด แพทย์ที่มีความชำนาญ และ เครื่องมือที่ดีสุดในการรักษาพยาบาล? ในการรักษาพยาบาลบ้างโรคนั้นต้องใช้เวลาการรักษานาน และในปีพ.ศ. 2544 สถิติการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเนื่องจากมะเร็งทุกชนิด อันดับสองเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเป็นพิษ อันดับสามเนื่องมาจากโรคหัวใจ จะดีไหมถ้าเราสามารถผ่อนหนักเป็นเบาด้วยเริ่มความคุ้มครองวันนี้ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 28 บาทต่อวันเท่านั้น รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้รวมสูงสุดกว่า 600,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองมะเร็งและโรคร้ายแรง สูงสุดกว่า 2 ล้านบาท โดยรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ยาวนามถึงอายุ 70 ปี

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต :: การลดหย่อนภาษีรายได

ท่านทราบไหมว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมการทำ ประกันชีวิต โดยสามารถนำ เบี้ยประกันชีวิต ที่มีสัญญาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 50,000 บาท ซึ่งถ้าท่านมีรายได้ปีละ 500,000 ออมกับเราปีละ 50,000 บาทถ้าจะได้ประหยัดการเสียภาษีได้ถึงปีละ 10,000 บาทต่อปี โดยท่านสามารถเลือกโครงการต่างๆ จากด้านบน ยกเว้นโครงการทุนการศึกษาที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

รายละเอียด...  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน

ประกันชีวิต คิดไป คล้ายถือร่ม
ป้องกันลม และน้ำได้ ใต้สายฝน
แต่เมื่อยาม ฟ้าใส ไม่มืดมน
ดูเหมือนตน มีภาระ เกะกะจริง
ครั้นเมื่อยาม น้ำฝน หล่นจากฟ้า
จึงรู้ว่า ร่มจำเป็น เห็นค่ายิ่ง
จงประกัน ชีวิตไว้ อย่าประวิง
เพราะทุกสิ่ง เกิดขึ้นได้ ไม่แน่นอน

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

“แผนประกันนี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ )”
“เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม ์ประกันภัย”
“ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

นาย วรเดช ปัญจรงคะ ( Mr. Voradaj Panjarongkha )

  • ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 ( Numthong 667 )
  • บริษัท อเมริกันอินเเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ ) ( AIA )
  • มือถือ ( Mobile ) : 0-6533-7199
  • โทรศัพท์/โทรสาร ( Tel/Fax ): 0-2637-9999 ต่อ 2765
  • อีเมล์ ( E-mail ) : voradaj@easyinsurance4u.com

Link :

www.buddha4u.org :: www.thaisilver4u.com :: www.assetdd.com :: www.duangdee.name :: www.rotary4u.orgธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 4 มกราคม 2549 Contact Email : voradaj@easyinsurance4u.com

ค้นหา:
 ไปยัง: