- โครงการคุ้มครองธุรกิจ
- โครงการคุ้มครองหนี้สิน
- โครงการทดแทนค่าน้ำนม
- โครงการกองทุนการศึกษา
- โครงการสวัสดิการและ
บำเหน็จบำนาญ
- โครงการเกษียณอายุ
- โครงการคุ้มครองความ
สามารถพิเศษ
- โครงการคุ้มครองรายได
- โครงการลงทุนแบบพิเศษ
- โครงการคุ้มครอง
โรคร้ายแรง
- การลดหย่อนภาษีรายได้

 ประกันชีวิต :: โครงการคุ้มครองธุรกิจ

กรณีตัวอย่าง นายขยัน เจ้าของกิจการโรงกลึงอายุ 40 ปี มีการใช้เงินทุนจากธนาคาร 10,000,000 บาท โดยมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ถึง 20,000,000 บาท ส่วนภรรยาเป็นผู้ช่วยดูแลด้านบัญชี โดยทุกเดือนต้องมีการผ่อนชำระหนี้ มีคำถามที่นายขยันต้องถามตนเองดังนี้

  • ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงทำให้สถาบันการเงินต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2-3 ท่านยังจะต้องกู้สถาบันการเงินต่อไปไหม ? ถ้าหากเกิดไม่คาดฝันทำให้นายขยันจากไปก่อนวัยอันควรครอบครัวจะมาช่วยบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือไม่ ?
  • เงินทุนหมุนเวียนเพื่อสำรองสำหรับช่วงการเรียนรู้กิจการของครอบครัวมีเพียงพอหรือไม่ ?

เพียงแค่นายขยันบริหารการเงินโดยเตรียมค่าดอกเบี้ยที่จะเสียให้ธนาคารเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นำมาทำโครงการกับเราด้วยการชำระเบี้ยประกันโดยประมาณ 300,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ อาชีพ สุขภาพของผู้เอาประกัน) ในช่วงเวลา 20 ปีจะคุ้มครองธุรกิจให้ในวงเงิน 10,000,000 บาท และขอจบสัญญาโครงการในปีที่ 20 จะได้รับหลักทรัพย์เงินสดคืนจากโครงการในจำนวนเงิน 5,000,000 นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้าระดับ EGP/VIP ที่โรงพยาบาลชั้นนำ
  • การลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาทต่อปี
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลอบทำร้ายถึงขั้นทุพพลภาพถาวรจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน โดยบริษัทฝากแทนจนครบสัญญา
  • กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันถึงขั้นจากไป บริษัทจะจ่ายเงินประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุกรมธรรม์โดยไม่ต้องมีการต้องฟ้องร้องที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรื่องผลประโยชน์ในส่วนนี้

หมายเหตุ : แบบประกัน 20 PLP 5,000,000 + LT 5,000,000

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

   
หมายเหตุ :: สิทธิประโยชน์ จาก กองทุน ประกันสังคม  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน
   

"แผนประกันนี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ )"
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”

ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: