- โครงการคุ้มครองธุรกิจ
- โครงการคุ้มครองหนี้สิน
- โครงการทดแทนค่าน้ำนม
- โครงการกองทุนการศึกษา
- โครงการสวัสดิการและ
บำเหน็จบำนาญ

- โครงการเกษียณอายุ
- โครงการคุ้มครองความ
สามารถพิเศษ
- โครงการคุ้มครองรายได
- โครงการลงทุนแบบพิเศษ
- โครงการคุ้มครอง
โรคร้ายแรง
- การลดหย่อนภาษีรายได้

 ประกันชีวิต :: โครงการคุ้มครองหนี้สิน

กรณีตัวอย่าง นายรักครอบครัว อายุ 35 ปี ผู้บริหารระดับกลางในบริษัทเอกชน ได้มีการกู้เงินสถาบันการเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินดังนี้ บ้าน 3,000,000 บาท รถยนต์ 800,000 บาท โดยมีบิดาและมารดา ภรรยา เพื่อนสนิทเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืม โดยทุกเดือนต้องมีการผ่อนชำระหนี้ มีคำถามที่นายรักครอบครัวต้องถามตนเองดังนี้

  • ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงทำให้สถาบันการเงินต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1-2 ท่านยังจะต้องกู้สถาบันการเงินต่อไปไหม ?
  • ถ้าหากเกิดไม่คาดฝันทำให้นายรักครอบครัวจากไปก่อนวัยอันควร หนี้สินที่ยังผ่อนชำระไม่หมดจะต้องเป็นภาระของใคร ?
  • ท่านต้องการให้ค่าผ่อนบ้าน รถยนต์ ที่ชำระในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพียงค่าเช่าราคาแพงหรือเป็นค่าผ่อนซื้อบ้านที่แท้จริ ง ?

เพียงแค่นายรักครอบครัวบริหารการเงินโดยเตรียมค่าดอกเบี้ยที่จะเสียให้ธนาคารเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี นำมาทำโครงการกับเราด้วยการชำระเบี้ยประกันโดยประมาณ 38,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ อาชีพ สุขภาพของผู้เอาประกัน) ในช่วงเวลา 20 ปีจะคุ้มครองหนี้สินให้ในวงเงิน 3,800,000 บาท และขอถ้าผ่อนชำระหนี้สินหมดก่อนกำหนดสามารถจบสัญญานี้ได้ด้วยพร้อมรับเงินคืนบางส่วนแต่ไม่มากนัก นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้าระดับ EGP/VIP ที่โรงพยาบาลชั้นนำ
  • การลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาทต่อปี
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลอบทำร้ายถึงขั้นทุพพลภาพถาวรจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน โดยบริษัทฝากแทนจนครบสัญญา
  • กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันถึงขั้นจากไป บริษัทจะจ่ายเงินประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุกรมธรรม์โดยไม่ต้องมีการต้องฟ้องร้องที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรื่องผลประโยชน์ในส่วนนี้

หมายเหตุ : แบบประกัน Credit Life

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

   
หมายเหตุ :: สิทธิประโยชน์ จาก กองทุน ประกันสังคม  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน
   

"แผนประกันนี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ )"
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: