- โครงการคุ้มครองธุรกิจ
- โครงการคุ้มครองหนี้สิน
- โครงการทดแทนค่าน้ำนม
- โครงการกองทุนการศึกษา
- โครงการสวัสดิการและ
บำเหน็จบำนาญ
- โครงการเกษียณอายุ
- โครงการคุ้มครองความ
สามารถพิเศษ
- โครงการคุ้มครองรายได
- โครงการลงทุนแบบพิเศษ
- โครงการคุ้มครอง
โรคร้ายแรง
- การลดหย่อนภาษีรายได้

 ประกันชีวิต :: โครงการทดแทนค่าน้ำนม

กรณีตัวอย่าง นายลูกรัก อายุ 25 ปี ตำแหน่งวิศวกรในบริษัทเอกชน มีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะที่ได้ทำการส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงระดับปริญญา ถ้าลองคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วคงเป็นหลักแสน หลักล้าน อย่างแน่นอน ซึ่งพวกเค้าเหล่านั้น ต้องลำบากและอาจอดมื้อกินมื้อเพื่อทำให้เรามีโอกาสที่ดีในวันนี้ เราพร้อมที่จะตอบแทนพระคุณของท่านเหล่านั้นและเป็นคนดี ทำหน้าทีอย่างดีที่สุด เพื่อให้ท่านมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย แต่เราจะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีก็ต่อเมื่อ เรายังมี ความสามารถ และมีชีวิตอยู่ ถ้าวันหนึ่งชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้จากไปก่อนวันอันควรหรือเกิดทุพพลภาพ เราก็ไม่มีโอกาสตอบแทนค่าน้ำนมส่วนนี้ได้ จะดีไหมถ้ามีโครงการที่รับรองว่าไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่ก็ตาม ยังสามารถตอบแทนพระคุณของท่านเหล่านั้นได้

เพียงแค่นายลูกรักบริหารการเงินโดยเตรียมออมเงินอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ต่อปี นำมาทำโครงการกับเราด้วยการชำระเบี้ยประกันโดยประมาณ 10,000-50,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ อาชีพ สุขภาพของผู้เอาประกัน) ในช่วงเวลา 20 ปีจะมีเงินทุนทดแทนค่าน้ำนมให้ในวงเงิน 100,000-500,000 บาท โดยมีการคืนเงินบางส่วนทุก 2 ปี และขอจบสัญญาโครงการในปีที่ 20 จะได้รับหลักทรัพย์เงินสดคืนจากโครงการในจำนวนเงิน 200,000-1,000,000 พร้อมเงินปันผลในฐานะหุ้นส่วนโดยประมาณอัตราร้อยละ 30 ของทุนประกัน นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้าระดับ EGP/VIP ที่โรงพยาบาลชั้นนำ
  • การลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาทต่อปี
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลอบทำร้ายถึงขั้นทุพพลภาพถาวรจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน โดยบริษัทฝากแทนจนครบสัญญา
  • กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันถึงขั้นจากไป บริษัทจะจ่ายเงินประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุกรมธรรม์โดยไม่ต้องมีการต้องฟ้องร้องที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรื่องผลประโยชน์ในส่วนนี้

หมายเหตุ : แบบประกัน 20 Bmae

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

   
หมายเหตุ :: สิทธิประโยชน์ จาก กองทุน ประกันสังคม  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน
   

"แผนประกันนี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ )"
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: