- โครงการคุ้มครองธุรกิจ
- โครงการคุ้มครองหนี้สิน
- โครงการทดแทนค่าน้ำนม
- โครงการกองทุนการศึกษา
- โครงการสวัสดิการและ
บำเหน็จบำนาญ
- โครงการเกษียณอายุ
- โครงการคุ้มครองความ
สามารถพิเศษ
- โครงการคุ้มครองรายได
- โครงการลงทุนแบบพิเศษ
- โครงการคุ้มครอง
โรคร้ายแรง
- การลดหย่อนภาษีรายได้

 ประกันชีวิต :: โครงการกองทุนการศึกษา

กรณีตัวอย่าง นายปรีดา อายุ 28 ปี ตำแหน่งหัวหน้าช่างในบริษัทเอกชน มีบุตรชาย 1 คนอายุ 1 ปี มีความรักลูกดังอัญมณีที่มีชีวิต เป็นสิ่งล้ำค่าเหนือความรู้สึกอื่นใด ต้องการให้บุตรมีการศึกษาที่ดีที่สุด เพราะว่าความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนศึกษาเป็นสิ่งที่ติดตัวไม่มีวันใช้หมด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรจนจบปริญญาอาจสูงเป็นหลักแสน หลักล้าน ซึ่งมีใครสักคนที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ระหว่างหัวหน้าครอบครัว หรือแม่ม่ายที่สามีเสียชีวิต โดยทำการเตรียมแบบรับรองว่าบุตรของท่านจะมีทุนการศึกษาเรียนจนจบตามเป้าหมาย แม้ว่าผู้ปกครองเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทำให้จากไปก่อนวัยอันควร โดยยังเป็นการสร้างอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ไว้ในหัวใจของลูกตลอดกาล

เพียงแค่นายปรีดาบริหารการเงินโดยเตรียมออมเงินอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ต่อปี นำมาทำโครงการกับเราด้วยการชำระเบี้ยประกันโดยประมาณ 10,000-50,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ อาชีพ สุขภาพของผู้เอาประกัน) ในช่วงเวลา 20 ปีมีวงเงินคุ้มครองบุตรจำนวน 100,000-500,000 บาท และมีเงินทุนการศึกษาให้บุตรในปลายปีที่ 2, 4, 6 จำนวนอัตราร้อยละ 4 ของทุนประกัน ปลายปีที่ 8, 10, 12 จำนวนอัตราร้อยละ 5 ของทุนประกัน ปลายปีที่ 14, 16, 18 จำนวนอัตราร้อยละ 5 ของทุนประกัน และปีที่ 20 รับเงินคืน 200,000-1,000,000 พร้อมเงินปันผลในฐานะหุ้นส่วนโดยประมาณอัตราร้อยละ 30 ของทุนประกัน ซึ่งอาจจะเป็นหลักทรัพย์เงินสดเพื่อให้บุตรใช้ในการศึกษาต่อในอนาคตได้

  • กรณีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลอบทำร้ายถึงขั้นทุพพลภาพถาวรจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน โดยบริษัทฝากแทนจนครบสัญญา หรือผู้ปกครองอายุ 60 ปี หรือเด็กอายุ 25 ปี
  • กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้บุตรถึงขั้นจากไป บริษัทจะจ่ายเงินประกันให้ผู้ปกครองที่ระบุกรมธรรม์โดยไม่ต้องมีการต้องฟ้องร้องที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรื่องผลประโยชน์ในส่วนนี้

หมายเหตุ : แบบประกัน 20 Bmae

(ประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร)

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

   
หมายเหตุ :: สิทธิประโยชน์ จาก กองทุน ประกันสังคม  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน
   

"แผนประกันนี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ )"
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: