- โครงการคุ้มครองธุรกิจ
- โครงการคุ้มครองหนี้สิน
- โครงการทดแทนค่าน้ำนม
- โครงการกองทุนการศึกษา
- โครงการสวัสดิการและ
บำเหน็จบำนาญ
- โครงการเกษียณอายุ
- โครงการคุ้มครองความ
สามารถพิเศษ
- โครงการคุ้มครองรายได
- โครงการลงทุนแบบพิเศษ
- โครงการคุ้มครอง
โรคร้ายแรง
- การลดหย่อนภาษีรายได้

 ประกันชีวิต :: โครงการคุ้มครองความสามารถพิเศษ

กรณีตัวอย่าง นายฉลาด อายุ 35 ปี อาชีพแพทย์ซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะ(นายแพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ฯลฯ ) เป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถในการสร้างรายได้ และเป็นการยากที่ถ่ายทอดความสามารถให้ครอบครัว มีคำถามที่ต้องถามตนเองดังนี้

 • ถ้ามีบุคคลอื่นที่ทำความเสียหายจนทำให้ท่านไม่สามารถทำงานได้ ท่านจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเท่าไร ? แต่ถ้าท่านทำให้เสียหายด้วยตัวเองท่านเองโดยสุดวิสัย..ท่านจะไปเรียกร้องเงินก้อนนี้จากใคร ?
 • ใช้เวลานานเท่าไรกว่าครอบครัวจะทำรายได้เท่ากับที่ท่านเคยทำได้ ? เงินเดือนจากนายจ้างจะให้นานสักกี่เดือน ? เงินเก็บ หรือเงินสะสม จะเพียงพอสำหรับการรักษาหรือ การดูแลไปได้อีกนานเท่าไร ?
 • ท่านจะสามารถขอยืมเพื่อน หรือญาติ ได้หรือไม่ เพราะเค้ารู้ว่าไม่มีโอกาสได้คืน ?
 • ท่านขายทรัพย์สินที่มีอยู่ ( ถ้ามี ) มีมากแค่ไหน ?
 • ท่านให้ครอบครัว ดูแล ( พ่อ แม่ พี่น้อง หรือคู่สมรส ) ยุติธรรมหรือไม่ ?

เพียงแค่นายฉลาดบริหารการเงินโดยเตรียมออมเงินอัตราร้อยละ 10-15 ของรายได้ต่อปี นำมาทำโครงการกับเราด้วยการชำระเบี้ยประกันโดยประมาณ 15,000-500,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ อาชีพ สุขภาพของผู้เอาประกัน) ในช่วงเวลา 20 ปีจะมีทุนประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงิน 100,000-5,000,000 บาท โดยมีการคืนเงินบางส่วนทุก 2 ปี และขอจบสัญญาโครงการในปีที่ 20 จะได้รับหลักทรัพย์เงินสดคืนจากโครงการในจำนวนเงิน 200,000-10,000,000 พร้อมเงินปันผลในฐานะหุ้นส่วนโดยประมาณอัตราร้อยละ 30 ของทุนประกัน นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

 • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้าระดับ EGP/VIP ที่โรงพยาบาลชั้นนำ
 • การลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาทต่อปี
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลอบทำร้ายถึงขั้นทุพพลภาพถาวรจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน โดยบริษัทฝากแทนจนครบสัญญา และบริษัทเลี้ยงดู 10 ปีๆละ 50,000-250,000 บาท
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลอบทำร้าย
  • ถ้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลชดเชย 1-20 สัปดาห์ๆละ 4,500-22,500 บาท
  • ถ้านอนรักษาตัวที่บ้านชดเชย 1-52 สัปดาห์ๆละ 3,000-15,000 บาท
  • ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยชดเชย 1-52 สัปดาห์ๆละ 1,000-5,000 บาท
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลอบทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตจ่ายประกันเพิ่มอีก 500,000-2,500,000 บาท
 • กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันถึงขั้นจากไป บริษัทจะจ่ายเงินประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุกรมธรรม์โดยไม่ต้องมีการต้องฟ้องร้องที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรื่องผลประโยชน์ในส่วนนี้

หมายเหตุ : แบบประกัน 20 Bmae + สัญญาเพิ่มเติม (AI,AIRCC

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

   
หมายเหตุ :: สิทธิประโยชน์ จาก กองทุน ประกันสังคม  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน
   

"แผนประกันนี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ )"
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: