- โครงการคุ้มครองธุรกิจ
- โครงการคุ้มครองหนี้สิน
- โครงการทดแทนค่าน้ำนม
- โครงการกองทุนการศึกษา
- โครงการสวัสดิการและ
บำเหน็จบำนาญ
- โครงการเกษียณอายุ
- โครงการคุ้มครองความ
สามารถพิเศษ
- โครงการคุ้มครองรายได
- โครงการลงทุนแบบพิเศษ
- โครงการคุ้มครอง
โรคร้ายแรง
- การลดหย่อนภาษีรายได้

 ประกันชีวิต :: โครงการลงทุนแบบพิเศษ

กรณีตัวอย่าง นายมั่งคั่ง อายุ 40 ปี อาชีพนักธุรกิจ ชอบเปิดโอกาสให้ตนเองในการแสวงหาการลงทุนในธุรกิจ และมีการกระจายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดย การทำธุรกิจแทบทุกชนิดมุ่งหวังซึ่งกำไรจากการลงทุน แต่ในความเป็นจริงบางธุรกิจอาจกำไร หรือบางครั้งก็ขาดทุน กำไรน้อยบ้าง มากบ้างขึ้นอยู่กับ 1. ขนาดและชนิดของธุรกิจ 2. โอกาสและจังหวะอื่นๆ 3. ปัจจัยอื่นๆเช่นการเมือง เศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวการณ์แข่งขัน ล้วนแล้วมีผลต่อการทำธุรกิจทั้งสิน นักธุรกิจส่วนใหญ่จึงแสวงหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและให้ผลตอบแทนหรือกำไร ค่อนข้างแน่นอนและชัดเจน นั้นคือ การร่วมลงทุนกับเราโดยการลงทุนครั้งนี้ไม่มีความเสี่ยง ขณะเดียวกันก็ยังการันตีผลตอบแทนที่ชัดเจนแน่นอน

พียงแค่นายมั่งคั่งบริหารการเงินโดยเตรียมเงินลงทุนอัตราร้อยละ 10-15 ของรายได้ต่อปี นำมาทำโครงการกับเราด้วยการชำระเบี้ยประกันโดยประมาณ 15,000-1,500,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ อาชีพ สุขภาพของผู้เอาประกัน) ในช่วงเวลา 20 ปีจะมีทุนประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงิน 100,000-10,000,000 บาท โดยมีการคืนเงินบางส่วนทุก 5 ปี โดยปลายปีที่ 5 คืนเงินอัตราร้อยละ 20 ของทุนประกัน ปลายปีที่ 10 คืนเงินอัตราร้อยละ 30 ปลายปีที่ 15 คืนเงินอัตราร้อยละ 50 และปลายปีที่ 20 คืนเงินอัตราร้อยละ 200 ของทุนประกันรวมภายในโครงการจะได้รับหลักทรัพย์เงินสดคืนจากโครงการในจำนวนเงิน 300,000-30,000,000 พร้อมเงินปันผลในฐานะหุ้นส่วนโดยประมาณอัตราร้อยละ 30 ของทุนประกัน นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกค้าระดับ EGP/VIP ที่โรงพยาบาลชั้นนำ
  • การลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาทต่อปี
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลอบทำร้ายถึงขั้นทุพพลภาพถาวรจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกัน โดยบริษัทฝากแทนจนครบสัญญา
  • กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันถึงขั้นจากไป บริษัทจะจ่ายเงินประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุกรมธรรม์โดยไม่ต้องมีการต้องฟ้องร้องที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรื่องผลประโยชน์ในส่วนนี้

หมายเหตุ : แบบประกัน 20 TE par

“คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลว แต่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน”

“การเป็นคนจนอาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีนัก และการเป็นคนจนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเช่นกัน แต่การที่ทั้งแก่และจน คือความหายนะ”

   
หมายเหตุ :: สิทธิประโยชน์ จาก กองทุน ประกันสังคม  ติดต่อเรา   กลับไปข้างบน
   

"แผนประกันนี้รับ ประกันภัย โดย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ( เอไอเอ )"
"เอกสารชุดนี้เป็นการแนะนำการ ประกันภัย มิใช่สัญญา ประกันภัย ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญา ประกันภัย จะระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัย"
"ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ วรเดช ปัญจรงคะ ผู้บริหารหน่วย นำทอง 667 มือถือ 06-5337199 โทรศัพท์ 02-6379999 ต่อ 2765 โทรสาร 02-6379999 ต่อ 2765 อีเมล์ voradaj@yahoo.com”ธุรกิจ และ บริการ | ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย | ทางเลือก สายอาชีพ | เพื่อ ตัวแทน
สั่งซื้อ ออนไลน์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ กับ เรา | แผนผัง

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561         
สงวนลิขสิทธิ์โดย www.easyinsurance4u.com       ปรับปรุงล่าสุด: 10กรกฎาคม 2548

ค้นหา:
 ไปยัง: